"SANDPLAY"- пісочна гра.

                   "SANDPLAY"- пісочна гра.

 Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Багаторічна практика свідчить, що ігри з піском позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей. А з огляду на те, що це найулюбленіші ігри дітей, ми, дорослі, повинні максимально використовувати їх з розвивальною, навчальною та корекційною метою. 

            Сьогодні дуже популярним став метод  sandplay, що з англійської дослівно означає «пісочна гра». Власне, це той метод, завдяки якому дитина з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний і неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості. Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмілою: вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. У пісочниці створено оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу дитини, активізації її просторової уяви, образно-логічного мислення, тренування дрібної моторики рук. 
           У процесі колективних ігор дитина усвідомлює морально-етичні норми, у неї формується гармонійний образ світу. Дорослі можуть бути впевнені: якщо у дитячому пісочному господарстві все спокійно, то й на душі у дитини спокій і гармонія. 
             Нові вимоги до сучасної освіти потребують  нових підходів до організації життєдіяльності дітей. Принцип терапії піском запропонував Карл Густав Юнг, психотерапевт, засновник аналітичної психотерапії. Головним принципом, покладеним в основу роботи, він вважав створення вільного й захищеного простору, у якому дитина може виражати та досліджувати власний світ, перетворюючи свій досвід і свої переживання, що часто незрозумілі або турбують, у зримі та відчутні образи. Піскова терапія характеризується простотою маніпуляцій, можливістю винаходу нових форм, короткочасністю існування створюваних образів. 
        Основоположна ідея пісочної терапії сформульована так: «Гра з піском дає дитині змогу позбавитися психологічних травм за допомогою перенесення ззовні, на площину пісочниці, фантазій і формування відчуття зв’язку і контролю над своїми внутрішніми мотивами. Це значною мірою полегшить здорове функціонування психіки». Карл Юнг стверджував, що «гра в піску» вивільняє заблоковану енергію і «активізує можливості само зцілення, закладені в людській психіці». 


   Пісочна терапія – головний помічник для процесу індивідуалізації. Це спосіб спілкування зі світом та самим собою; спосіб позбавлення внутрішнього напруження, що підвищує впевненість у собі та відкриває нові шляхи розвитку. Пісочна терапія дає можливість торкнутися внутрішнього, справжнього «Я», відновити свою психічну цілісність. Уперше почала використовувати пісок англійський психотерапевт М. Лювенфельд, яка надавала великого значення тактильному контакту дитини з піском. Вона використовувала ігри з піском, сполучаючи з різними предметами та ляльками, мала знамениту колекцію маленьких іграшок та мініатюр, пофарбованих паличок, камінчиків. Все це зберігалось у коробці, яку діти називали «коробкою здивування». Дитина мала можливість вільно гратися з піском, водою та фігурками. Діти називали цей процес «будування світу». Гра з піском являє собою одну з незвичайних технік аналітичного процесу, під час якого дитина будує власний світ у мініатюрі з піску та невеличких фігурок. 
Ця  інновація є дуже перспективною. Створення пісочних сюжетів сприяє творчому розвитку дитини та активізації власного «Я». 
Перевага пісочної терапії у тому, що вона: 
 сприяє процесу індивідуалізації; 
 звільнює творчий потенціал, внутрішні почуття, сприймання й актуалізує спогади; 
 забезпечує багатогранний досвід завдяки багатьом символічним значенням; 
 сприяє поверненню дитини до минулого досвіду з метою повторного переживання; 
 створює місток між несвідомим та свідомим, внутрішнім та зовнішнім, духовним і     
    фізичним, невербальним і вербальним; 
 забезпечує безпосередню гру, де немає жодного правильного або неправильного шляху;  дозволяє позбутися контролю свідомості; 
 є природною умовою для дітей;
  відсутні перепони для спілкування з людьми різного віку та інтелектуального статусу. 

           Пісочна терапія для дітей – це ігровий спосіб розповісти про свої проблеми, продемонструвати свої страхи та позбавитись їх, а також емоційного напруження. Адже гра для дитини – це необхідна, природна й улюблена діяльність. Тому тема моєї роботи звучить так: «Ігри з піском як засіб розвитку творчих здібностей дитини». Об’єктом визначено особистісно-орієнтований процес виховання і навчання у системі дошкільної освіти. Предметом є нетрадиційна методика роботи з піском з дітьми дошкільного віку. 

Метою є здійснення теоретичного аналізу сучасних підходів до використання технології роботи з піском та практичні форми їх застосування у роботі з дітьми дошкільного віку.  Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання: 1) здійснити аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з даної проблеми; 2) виявити особливості нетрадиційних підходів у роботі з піском у системі дошкільної освіти; 3) здійснити застосування даної методики у практичній діяльності.  

ІГРИ З ПІСКОМ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ  ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 


         Принцип "Терапії піском" був запропонований ще Карлом Густавом Юнгом, чудовим психотерапевтом, засновником аналітичної терапії. Може бути, природна потреба людини "морочитися" з піском, і сама його структура підказали великому Юнгом цю ідею. Адже пісок складається з дрібних крупинок, які тільки при з'єднанні утворюють улюблену нами пісочну масу. Багато психологів бачать в окремих крупинках символічне відображення автономності людини, а в піщаній масі – втілення Життя у Всесвіті. Пісок має властивість пропускати воду. У зв'язку з цим, фахівці парапсихологи стверджують, що він поглинає «негативну» психічну енергію, очищає енергетику людини, стабілізує її емоційний стан. 
        Спостереження і досвід показують, що гра в пісок позитивно впливає на емоційне самопочуття дітей і дорослих, і це робить його прекрасним засобом для розвитку і саморозвитку дитини. Гра з піском як консультативна методика була описана англійським педіатром Маргарет Ловенфельд в 1939 році. В ігровому приміщенні створеного нею Лондонського Інституту Дитячої Психології вона встановила два цинкових підноса, один наполовину наповнений піском, а інший – водою, і 
формочки для гри з піском. Іграшки "жили" в коробці. Маленькі пацієнти інституту використовували іграшки у грі з піском, а коробки з піском вони називали «світом». Тому М. Ловенфельд назвала свій ігровий метод «світової методикою». Формуванням концепції «пісочної терапії» (або «пісок-РІау») займалися, в основному, представники юнгіанскої школи. Наприклад, швейцарський аналітик Дора Калфф. Однак, для навчальних цілей унікальні можливості піску до недавнього часу практично не використовувалися. Щоб заповнити цю прогалину, Т. М. Грабенко, Т. Д. Зінченко-Євстігнєєвою була створена система пісочних ігор, спрямованих на навчання та розвиток особистості в цілому. Ігри з піском є ефективним засобом всебічного розвитку дітей у цілому і творчих здібностей зокрема. Багаторічна практика свідчить, що ігри з піском позитивно впливають на емоційне благополуччя дітей. А з огляду на те, що це найулюбленіші ігри дітей, ми, дорослі, повинні максимально використовувати їх з розвивальною, навчальною та корекційною метою. Сьогодні дуже популярним став метод  sandplay, що з англійської дослівно означає «пісочна гра». Власне, це той метод, завдяки якому дитина з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний і неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості. Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмілою: вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. У пісочниці створено оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу дитини, активізації її просторової уяви, образно-логічного мислення, тренування дрібної моторики рук. У процесі колективних ігор дитина усвідомлює морально-етичні норми, у неї формується гармонійний образ світу. Дорослі можуть бути впевнені: якщо у дитячому пісочному господарстві все спокійно, то й на душі у дитини спокій і гармонія. 
У роботі педагоги використовують пісок як основний матеріал для розвитку творчості дітей. 
        Організовуючи ігри з піском, слід дотримуватися таких правил: 
 максимально заохочувати творчий підхід і фантазію; 
 повністю виключати негативну оцінку як дій дітей, так і результатів їхньої діяльності.

 
Дуже цікавий вид роботи для дітей – малювання на піску. Складно переоцінити позитивний вплив малювання на дитину. Це не просто розвага, гра, вміння відтворити навколишній світ. Малювання сприяє гармонійному розвитку дитини та формуванню таких базових якостей особистості, як самостійність і креативність. Малювання сприяє розвитку дрібної моторики, а як наслідок – розвитку мовлення і розумових здібностей. У дітей розвивається координація рухів. Дитячі пальчики стають більш сильними, спритними, вмілими. Окрім цього, малювання сприяє розвитку пам'яті, уваги, зосередженості. У творчому процесі дитина навчається розрізняти кольори та їх відтінки, у неї формується поняттях про форму, величину, кількість. Через малювання дитина пізнає навколишній світ по-новому, запам'ятовує його і вчиться його любити. Ще не вміючи виражати свої емоції словами, дитина чудово «розповідає» про них фарбами. Багата фантазія, ініціативність, уміння приймати рішення, самостійність у їх втіленні, посидючість, зосередженість активно формуються під час малювання і в майбутньому обов'язково знадобляться дитині. Сухий і мокрий пісок використовується практично на всіх заняттях. Адже на піску можна ще й «писати». Так, писати букви і цифри... Дітям не страшно помилитися: це не папір, і легко можна виправити допущені помилки, тому на піску діти пишуть із задоволенням. Під час вивчення знакової системи окрім написання самих знаків ми використовуємо і такий прийом, як домальовування.  Пісочницю, особливо влітку, можна використовувати для закріплення тих знань, що отримали діти протягом навчального року. 
      Ігри з піском є ефективним методом психологічної допомоги дитині
 у формуванні впевненості у собі та стійкої самооцінки 
 у гармонізації внутрішнього емоційного стану, зокрема при негативізмі, образливості, 
      конфліктності 
 при переживанні будь-яких травматичних ситуацій, таких як розлучення батьків,       
      втрата близьких 
 в адаптації до будь-яких змін у житті дитини – вступ до дитячого садка, зміна дитячого колективу, народження брата чи сестри Після того, як дорослий підготує обладнання для ігор, створить атмосферу доброзичливості, він виконує роль уважного глядача. Позиція дорослого – це «активна присутність» (принести іграшки, воду, віднайти необхідні матеріали тощо), а не керівництво процесом. Ігри дітей з піском ніколи не інтерпретують і не обговорюють. Цікаві моменти дорослий може фотографувати для виставок, альбомів тощо. 
 Заняття з піском поліпшують емоційний стан дітей: гіперактивних пісок врівноважує, скутих – розслаблює, тривожних – заспокоює, агресивних – втихомирює. Під час занять та після них усі діти задоволені і виходять з бажанням зустрітися знову. І це, мабуть, найголовніше, що дають дітям ігри з піском. 
Основні принципи ігор на піску 
1. Створення природного стимулюючого середовища, в якому дитина відчуває себе комфортно і захищено, виявляючи творчу активність. Для цього слід добирати завдання, що відповідають можливостям дитини; формулювати інструкцію до ігор в казковій формі; виключати негативну оцінку її дій, ідей, результатів, заохочуючи фантазію і творчий підхід. 
2. "Пожвавлення" абстрактних символів: літер, цифр, геометричних фігур, і пр. Реалізація цього принципу дозволяє сформувати і посилити позитивну мотивацію до занять і особистісну зацікавленість дитини в те, що відбувається. 
3. Реальне "проживання", програвання всіляких ситуацій разом з героями казкових ігор. 
На основі цього принципу здійснюється взаємний перехід уявного в реальне і навпаки. Наприклад, опинившись в ролі Рятувальника Принцеси, дитина не просто пропонує вихід із ситуації, але й реально розігрує його на піску за допомогою мініатюрних фігурок. Так, вона реально переконується в правильності чи хибності обраного шляху.  


Що потрібно для ігор на піску? 

1. Водонепроникний дерев'яний ящик. Якщо займатися з дітьми в малій групі (3-4 людини) або індивідуально, його розмір - 50-70 сантиметрів. Такий розмір скриньки відповідає оптимальному полю зорового сприйняття, і це дозволяє охоплювати його поглядом цілком. Пісочні терапевти "любовно" називають ящик з піском "підносом" - з боків він може бути забезпечений ручками для зручності транспортування. Краще, якщо піднос буде саме дерев'яним, це полегшить перенесення пісочного досвіду в реальну діяльність. Для занять з великими групами дітей потрібно ящик значно більшого розміру. Внутрішня поверхня підноса (дно і борти) фарбують в синій або блакитний колір. Таким чином, дно підноса буде символізувати воду, а борта - небо.    


2. Чистий, просіяний пісок (деякі його навіть прожарюють в духовці). Він не повинен бути занадто великим або занадто дрібним. Піском заповнюється менша частина скриньки. Для пісочних ігор краще, якщо він буде вологим. Таким чином, пісок ставить символічну "лінію горизонту". 3. «Колекція» мініатюрних фігурок, висотою бажано не більше 8 сантиметрів. 
У набір іграшок можуть увійти:
 - людські персонажі;
 - будівлі: будинки, школи, церкви, замки ;
 - тварини: домашні, дикі, доісторичні, морські, і пр.;
 - машини: сухопутні, водні, космічні, бойові;
 - рослини: дерева, кущі, квіти, овочі та ін; - будівлі: мости, огорожі, ворота, портали, кошари ; 
- природничі предмети: черепашки, гілочки, камені, кістки, яйця і пр.; 
- символічні предмети: джерела для загадуванням бажань, ящики зі скарбами, коштовності та ін ;
 - казкові герої: злі і добрі; 
- релігійні предмети і сувеніри;
 - жива зелень і пр.; 
- флакони з-під парфумів та ін;
 -  пластикові або дерев'яні букви і цифри, різні геометричні фігури (круги, трикутники, прямокутники, піраміди і ін). Словом, усе, що зустрічається в навколишньому світі. 

Види ігор з піском 
1. Ігри на розвиток тактильно-кінестетичної чутливості і дрібної моторики рук ("Чутливі Долоньки").
 2. Ігри на розвиток фонематичного слуху, корекція звуковимови, навчання читання та письма. ("Пісочна грамота")
 3. Пізнавальні ігри на піску.  Види пізнавальних ігор на піску: 
- Ігри на знайомство з навколишнім світом. Через них ми пізнаємо те, що поряд з нами: тварин (диких та домашніх), комах, ліси, поля, річки, озера, моря, острови, професії, місто, транспорт, побут та ін 
- Географічні ігри. Тут ми дізнаємося, як живуть люди в різних куточках планети. Моделюємо в пісочниці різні кліматичні зони і життя в них. Наприклад, часто дітям непросто уявити собі життя в тропічних багатоярусних лісах. Фотографії недостатньо. Створимо "живі" картинки на піску. Ставимо фігурки екзотичних дерев та кущів по ярусах (слід пам'ятати, чого немає в "колекції", замінюємо природним матеріалом), обвиваємо їх "ліанами", мотузочками, розміщуємо на них фігурки мавп, птахів, фруктів, і відтворюємо "тропічну зливу".
 - Фантастичні ігри. У пісочниці імітується життя на інших планетах: місячний ландшафт, поверхня Марса і пр. Це унікальна можливість для нас – використовувати сучасну дитячу субкультуру (трансформерів, роботів і пр.) у "мирних", пізнавальних цілях. Після перегляду мультфільмів можна запропонувати дитині відтворити на піску картинку, яка найбільш запам'яталася, програти ще раз хвилюючу ситуацію, придумати до неї альтернативне продовження. Розігруючи "зоряні війни" на піску, реалізуючи бажання бути супергероєм і вічно живим, дитина звільняється від внутрішньої напруги та отримує від нас багато цікавої інформації про космічні тіла, кораблі, дослідження. 
4. Історичні гри. Ми захоплюємося діорамами битв, представлених у великих музеях, але ж це не що інше, як застигла пісочна картина. Тільки в пісочниці дитина може все САМА побудувати і програти, ставши учасником історичних подій. Професійні військові використовують ігри на піску, вивчаючи стратегію бойових дій 
5. Ігри-екскурсії по місту. Батьківщина починається з рідного міста, селища. Його історія робить істотний вплив на думки і життя мешканців. Історія міста, як і життєвий шлях людини, має свої радощі й печалі. Ці події можна розігрувати на піску. 

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ  ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «SEND PLAY» 

 Перш, ніж приступити  до роботи,  насамперед:
  опрацювала літературу по даній темі; 
 задумала скласти систему роботи  занять з використанням  пісочної терапії, починаючи з раннього віку; 
 створила у груповій кімнаті умови, які будуть сприяти  розвитку  творчих здібностей дітей; 
 створила природне стимулююче середовище, у якому діти будуть почуватися комфортно і захищено;
  розпочала виготовлення наочних посібників (міні-пісочниць) та підбір іграшок та матеріалів  для гри  з піском; 
 враховуючи вікові особливості дітей, дібрала завдання, які відповідають їх  можливостям; 
 поставила за правило організовувати  пісочну гру у казковій формі; 
  заохочувати фантазію і творчий підхід дітей до пісочних ігор. 
Познайомилась із загальними принципами, що діють у пісочній терапії і задають «правила і умови  гри»: 
 принцип «комфортного середовища» має на увазі партнерські взаємини дорослого з дітьми, відповідність підібраних завдань до їх вікових можливостей; 
 принцип «безумовного ухвалення»  передбачає прийняття дітей такими, які вони є: зовнішній вигляд, фізичний стан, життєвий досвід, суперечності, цінності, мотивації, бажання; 
 принцип «доступності інформації» повинен бути доступним для дітей у всіх репліках, рекомендаціях, зверненнях дорослого;  принцип «конкретизації» рекомендує поступово «знімати проблемні шари», не поринаючи відразу глибоко, але й не залишаючись на поверхні; 
 принцип « інтегрованості в соціальне середовище» припускає  турботу про дітей не тільки в межах дитячого садка, а і поза його стінами.  
     Пісочна терапія для дітей – це ігровий спосіб розповісти про свої проблеми, страхи, позбутися емоційного напруження. Це звичайна форма експресії, де діти охоче залучаються до праці. Особливо доцільне використання ігор з піском у період адаптації, яка проходила у дітей у пісочниці на майданчику з використанням пісочних наборів. Вранішні сльози зникали при поєднанні дітей з піском. Діти краще почували себе на майданчику у пісочниці, ніж у групі. Пісок вивільнював заблоковану енергію і активізував можливості само зцілення. Діти занурювали руки у пісок, пересипали його, користувались пісочними наборами (совочками, відерцями, різнокольоровими формочками  різного об’єму і конфігурації, граблями, лійками, ситечками). Звертала увагу дітей на те, що пісок може бути сухим і вологим. Сухий пісок розсипається – з 
нього не можна ліпити, проте його можна пересипати тонкою цівкою або просівати через сито. Властивості вологого піску відрізняються від властивостей сухого. Він має інший колір, він важчий, не сиплеться, проте з нього можна «пекти пиріжки та паски». Для цього вологий пісок за допомогою совочка накладають у відерце або формочку і трамбують його зворотною стороною совка. Паралельно до таких ігор проходило оволодіння такими математичними поняттями як величина, форма, кількість, просторове розміщення; формувався фундамент до сюжетно-рольових ігор «Магазин», «Кухарі», «Гості».  Ця проста гра у піску не така вже і проста! Це дуже корисне заняття, що розвиває дітей в багатьох напрямах. Збагачується тактильний досвід, розвивається дотик як один з важливих органів чуття, відбувається інтелектуальний розвиток, тренується координація рухів, точність і акуратність, фантазія і уява. Граючись на піску з різноманітними іграшками, діти передають свої переживання. Кожна обрана фігурка втілює певний персонаж, що може взаємодіяти з іншими героями. Діти самі вигадують, про що вони говорять або що роблять. Вони отримують досвід створення маленького світу.  
         Прочитавши методичну літературу, взяла до уваги рекомендацію спеціалістів щодо встановлення на майданчику поряд з великою пісочницею  маленької. Це хороший варіант для індивідуальної або парної гри. У великій пісочниці важко домогтися злагодженості у грі. Одні діти хочуть копати совочками, інші – їздити машинками.  А невеликий обмежений простір має затишний вигляд, діти грають  по 1-3 чоловіки, можуть створювати свою гру.  Роботу з піском використовують  і в групі.   

    Це дає змогу досягти атмосфери довірливості, цілісності як кожного учасника окремо, так і групи в цілому. За основу пісочниці взяла металеву ванну, підняту від підлоги на ніжках на висоті 50см. Дно та борти пофарбувала у блакитний колір. Розмір пісочниці відповідає оптимальному полю зорового сприймання, що дозволяє цілком охоплювати її поглядом. Чистим, просіяним та прожареним піском заповнила половину простору пісочниці. 
   Сюди входять людські персонажі, будівлі (будинки, хатки), тварини (дикі та свійські), птахи, машинки, рослини, споруди (мости, огорожі, ворота, сараї), природні предмети (черепашки, гілочки, каміння), казкові герої (злі та добрі), набір маленького іграшкового посуду та інші. Деякі фігурки-образи ліпимо з пластиліну, вирізаємо з паперу, виготовляємо з покидькового матеріалу. Групова пісочниця значно відрізняється від тієї, що на майданчику. Тому перед початком роботи проводим бесіду, демонструючи пісочницю.  Звернути  увагу дітей на те, що пісочниця заповнена піском на половину, в зв’язку з цим видно блакитні борти. Вони символізують небо. У пісочниці є ще один секрет: якщо руками розсунути пісок, то видно блакитне дно. Воно символізує воду. Розглянути  та назвати колекції фігурок. Вивчити правило: для гри слід брати стільки фігурок, щоб вони  розмістились у пісочниці і не створювали «хаосу», а мали зміст.   
   
         Метою першого заняття є створення для дітей невимушеної обстановки і безумовного прийняття будь-яких її особливостей. Спочатку запропонуйте дітям освоїти простір, щоб надалі їх нічого не відволікало від основної мети. Познайомте з правилами пісочної країни і вивчіть їх. Доторкніться до  сухого та мокрого піску, визначали з яким краще гратись. Після того, як діти освоїлись з матеріалами, починайте  поступово ставити перед ними завдання. Постановка завдання завжди залежить від рівня розвитку дітей, їх віку. Під час першого заняття стежте  за поведінкою дітей: чи охоче вони граються, спілкуються, скільки часу потрібно кожній дитині для гри у піску. 
             Проаналізуйте роботу дітей у пісочниці, їх поведінку, зробіть висновок: 
 на який час планувати заняття з тією чи іншою дитиною; 
 на що слід звернути увагу під час постановки «пісочних» завдань;
  яку позицію ( активну чи пасивну) зайняти мені на занятті залежно від потреби       
     кожної  дитини. 
     На заняттях у пісочниці залучайте дітей до програвання, промовляння, заучування невеличких текстів (потішок, забавляок, віршів, пісень, загадок), переказування різноманітних ситуацій разом з героями казок. Це спрощує процес розуміння, засвоєння, запам’ятовування. На основі цього здійснюється перехід уявного в реальне і навпаки. Серед дітей у грі з піском постійно відбувається обмін ідеями, почуттями, що дозволяє побудувати партнерські, довірливі взаємини.
      Спостереження за грою дітей у піску показали, що одні діти починають побудову пісочної картини зі створення ландшафту: прокладають річки, створюють озера, моря, гори, долини. У других дітей створення ландшафту відбувається паралельно із заповненням фігурки простору на піску. Треті відразу виставляють фігурки на площину піску. Наприкінці кожної гри пропоную дітям розповісти про те, що вони створили. Моє завдання у таких іграх полягає в тому, щоб спонукати дітей не тільки до розмірковування, але й реально щось створювати, змінювати, міняти місцями, замінювати деякі фігурки на інші.  
   Дуже цікавий вид роботи для дітей — малювання на піску. 

Малювати на піску можна паличкою, камінчиком чи будь-яким іншим придатним для цього предметом. Але найдоцільніше малювати пальчиками. Таке заняття дуже подобається дітям. Малювання пальчиками на піску є корисним для дітей будьякого віку: у них розвивається дрібна моторика, гнучкість та чутливість пальців. У процесі малювання на піску дитина розслабляється, у неї проходять страхи, комплекси, розвивається впевненість у собі. Адже на піску дитина може намалювати все, що завгодно. А невдалий малюнок дуже легко виправити, розрівнявши поверхню піску і продовжуючи малювати доти, доки не отримаєш задумане. Малювати можна не лише на поверхні піску, але й самим піском. Для цього промитий пісок фарбуємо у різні кольори і просушуємо. Пісок різного кольору зберігаємо у спеціальних ємкостях. Малювати піском можна вже з дітьми раннього віку. Для цього використовуємо трафарет. Щоб його виготовити, на білий аркуш паперу наносимо контур малюнка, скажімо, кішки. Потім цей малюнок вирізаємо. 
        Отримуємо аркуш з вирізаним трафаретом. Трафарет накладаємо на аркуш паперу. Пропонуємо малюку замалювати кицю клеєм. Не страшно, якщо малюк виходить за межі малюнка, адже трафарет потім зніматиметься. Далі надаємо малюку можливість самому обрати кольоровий пісок для малювання, яким він притрушує зображення. Зайвий пісок зсипаємо у ящик, знімаємо трафарет і отримуємо зафарбовану кішку. Зображення кішки можна домалювати фарбами – намалювати очі, смужки, плямки тощо. Кішку можна вирізати і «посадити» на заготовлене зображення даху будинку тощо. Коли діти навчаться наносити клей на аркуш, не виходячи за межі малюнка, можна розмальовувати піском зображення у розмальовках. Для цього дитина спочатку наносить клей на частини зображення певного кольору, присипає їх зверху піском цього кольору, струшує зайвий пісок і переходить до послідовного «зафарбовування» піском відповідного кольору інших деталей зображення. Коли зображення висихають, їх можна вирізати і створити будьяку колективну композицію.  
Пісочну терапію у своїй роботі можно  використовувати в усіх розділах програми:
 «Дитина в довкіллі / Рідна природа» (спостереження, досліди, експерименти читання спеціальної пізнавальної літератури); 
«Математична скарбничка» (поняття простору, кількості, величини, маси, форми); «Мова рідна, слово рідне» (заучування віршів, пісень, обігрування забавлянок, потішок, звуконаслідування, переказ казок, створення нових, видуманих, спираючись на власний досвід дітей);
 «Чарівні фарби, талановиті пальчики» (малюємо на поверхні піску, піском по паперу, змащеному клеєм, використовую паперові коробки з кольоровим дном присипаним манною крупою); 
також індивідуальну роботу у другій половині дня як попередню роботу щодо вправляння у малюванні та ліпленні. 
         Цікавою є робота з казкою. Діти дуже люблять незвичайні історії і казки, які не лише переносять їх з реального світу у чарівний, казковий, але й розширюють їхній кругозір. Через казку, звернену до серця дитини, особливо народну, не спотворену впливом сучасної цивілізації з притаманним їй прагматизмом, діти отримують перший соціальний досвід: знання про людей, про добро і зло та їх протиборство у людському суспільстві. Розповідаючи казку «Колобок», виготовіть разом з дітьми з піску її головного героя. А розігруючи казку «Колосок», «печіть» пиріжки, якими можна всіх «пригостити». Тут і формочки можуть знадобитися, і камінчики для прикрашання. А для Курочки Ряби можна зробити гніздечко, куди вона «нестиме» пісочні яєчка. Казку на піску можна розіграти, пересуваючи персонажів у різних напрямках. При цьому діти поступово навчаються співвідносити мовлення з діями персонажів і починають самостійно творити, змінюючи сюжет, додаючи нових дійових осіб тощо. 
           Казки на піску – не лише цікаве проведення часу та приємне й доступне дитині заняття, але й істотний механізм розвитку в дитині тонкого розуміння внутрішнього світу людей, спосіб зняття тривоги і виховання впевненості у своєму майбутньому. За допомогою казок на піску можна виховувати дитину, допомагати долати негативні сторони її особистості, які лише починають формуватися. Наприклад, жадібній дитині дуже корисно буде розіграти сюжет з «Казки про рибака і рибку» Олександра Пушкіна. У пісочниці створюють «море» – розгрібають пісок, вивільнюючи його дно, пофарбоване у голубий колір, що символізує море, а на його піщаних берегах за допомогою дрібних іграшок розігрують дійство. Роль дорослого в організації ігор з піском Ігри дітей з піском ніколи не інтерпретують і не обговорюють. Цікаві моменти фотографую для виставок, альбомів тощо. Необхідно створити середовище, де діти почувають себе комфортно і захищено, мають власний простір, вони – Творці. Їм цікаво! Вм створите первинну зацікавленість до гри з піском на заняттях. Надалі будите підтримувати дитячий інтерес, розвивати його, зацікавлювати дітей до нових завдань з ускладненням відповідно до віку дітей. Ми вчемося  разом з дітьми: читаємо – обробляємо інформацію – плануємо – проводжуємо роботу – аналізуємо – робимо  відповідні  висновки. 

   Ігри з піском – це добре, тому що: 
 через гру в піску у дітей з’являється або посилюється почуття довіри, прийняття та успішності; 
 під час гри з піском установлюються довірливі стосунки  між дорослим та дітьми; 
 у пісочниці, взаємодіючи з дорослим та однолітками, діти осмисленіше та швидше опановують норми і правила поведінки та спілкування в соціумі; 
 дорослі стають для дітей провідниками в опануванні умінь, навичок і знань про навколишній світ і самого себе у цьому світі. 
       Діти під час гри  з піском мають можливість виразити свої найглибші емоційні переживання, звільняються від страхів та переживань, діляться своїми радощами, враженнями, діляться досвідом. 
Тут пісочна терапія зорієнтована на те, щоб допомогти дітям : 
 розвинути позитивну  Я-концепцію; 
 стати відповідальнішим у своїх діях та вчинках; 
 більшою мірою покладатися на самих себе; 
 навчитися контролювати себе; 
 розвинути здатність до подолання труднощів; 
 розвинути самооцінку і знайти віру в самого себе. 

      Отже, пісочна терапія покликана не змінювати і не переробляти дітей, не вчити їх певних навичок поведінки, а дати їм можливість залишатися собою. Використання пісочниці в педагогічній практиці дає комплексний навчальнотерапевтичний та оздоровчо-профілактичний ефект. Організація занять з використанням пісочної терапії  допомагає розкриттю інтелектуально-творчого потенціалу дітей дошкільного віку та розвитку їх креативності. 

                                                    

                         
Спостереження.

Споруди на ігровому майданчику. Пісочниця. 

Мета: розвивати спостережливість, увагу, мислення, уміння орієнтуватись на ігровому майданчику, стимулювати інтерес до ігор на спорудах; ознайомити з назвами та призначенням; виховувати бажання гратись, створювати пісочні споруди. 
Хід: Використати сюрпризним моментом будь – яку іграшку, якій діти будуть розповідати про пісочницю.
 - Що це? (пісочниця). 
- Чому вона так називається? 
- Що в ній міститься? 
-  Чому пісок з пісочниці не висипається?
 - Що над пісочницею?  - Для чого потрібен грибок? 
- Чому після гри треба замикати пісочницю? 
- Які іграшки потрібні для гри у пісочниці? 

Порівняння піску та грунту 

Мета: розвивати увагу, мислення, пам’ять, тактильну чутливість, допитливість, пізнавальний інтерес, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки (що росте в грунті, в піску);виховувати дбайливе ставлення до неживої природи; закріпити знання про пісок та грунт, учити розрізняти їх між собою, орієнтуватися у їх властивостях.
 Хід:
 - Що це? (грунт). А це? (пісок). 
- Як ви про це дізнались? (подивились, пригадали, за кольором).
 - Якого кольору пісок? А земля? 
- Пісок сухий чи мокрий? А земля? 
- Як про це можна дізнатися? (по зовнішньому вигляду, на дотик). 
- Що росте у землі? А у піску? 
Дослід: запропонувати дітям посадити однакові рослини у землю та у пісок і спостерігати як рослини ростуть, де швидше відбувається ріст та розвиток.    


Пісок у пісочниці взимку 

Мета: розвивати спостережливість, допитливість, інтерес до неживої природи; виховувати активно – пізнавальне ставлення до навколишнього; закріпити знання про пісок; показати, що пісок взимку теж замерзає (тому що він був вологий); він холодний, мерзлий; якщо гратися з таким піском, то можна застудитися.
 Хід.
 - Що це?
 - Якої форми?
 - Що в ній є? 
- Який пісок на вигляд? На дотик?
 - Пригадайте, що ми робили з піску?
 - Чому ми зараз не граємось у пісочниці? 
- Давайте поглянемо, який він став узимку?
 - Доторкніться до нього – який він?
 - Чому холодний? 
- Спробуйте його копнути лопаткою. Чи можна викопати ямку? Чому? 
- Пісок, як і грунт, взимку замерзає, стає твердим, з нього нічого не ліпиться, не будується.
 - А де з піском можна гратись взимку? 

Пісок на доріжках дитячого садка 

Мета: розвивати інтерес до навколишнього оточення; виховувати почуття вдячності дорослим за турботу про дітей; пояснити дітям користь від піску взимку (ним посипають доріжки, щоб не було слизько). 
 Хід: Організувати дітей до пішохідного переходу по доріжках навколо дитячого садка.
  - Що ми бачимо на доріжках?  
- Хто його розсипав?
 - Для чого двірник посипає доріжки піском?
 - Яким обладнанням він користується?
 - Взимку пісок стає людям у пригоді: ним посипають доріжки, щоб було не слизько ходити і люди не падали. 

Пісок у груповому приміщенні 

Мета: продовжувати викликати інтерес до неживої природи; розвивати тактильні відчуття; виховувати прагнення одержати пояснення незрозумілого з допомогою дорослого; вчити дітей розпізнавати та називати пісок, ознайомити з його властивостями (сухий, мокрий, ліпиться, сиплеться, жовтий, білий, видами (річний, морський).
  Хід: 
- Що перед нами? (пісок). 
- Де знаходиться пісок? (у пісочниці). 
- Який він на вигляд? На дотик?
 - Наберіть його у долоньку, розіжміть пальчики – куди подівся пісок? (висипався).
 - А що з ним станеться, коли ми його поллємо з лійки? Чи буде він сипатись?  
- З мокрого піску можна ліпити споруди, пасочки. 
- Подивіться, наша пісочниця заповнена піском на половину, тому видно блакитні борти. Як ви гадаєте, для чого це потрібно? (борти пісочниці символізують небо). 
У пісочниці є ще один секрет: якщо ми «розсунемо» руками пісок, то видно блакитне дно. Для чого це потрібно? (дно символізує воду).
 - Подивіться на різноманітні фігурки та предмети. Розгляньте їх, потримайте у руках. Їх можна використовувати у своїх іграх під час створення пісочних картин. 

Досліди та експерименти  з піском 

Мета дослідів: встановити властивості сухого, мокрого, розсіяного, накиданого піску; розвивати уявлення про властивості піску, глини та грунту; дати елементарні знання про взаємодію піску та глини; познайомити із способом виготовлення кольорового піску, навчити користуватися теркою; розкрити роль піску у будівництві способом поєднання піску, води та цементу; підвищувати рівень розвитку  дитини, посилювати бажання дізнаватись щось нове, експериментувати, досліджувати, працювати самостійно; розвивати творчі здібності дітей, уміння сміливо висловлювати  свої думки, робити висновки; розвивати мислення, мову, увагу, допитливість, наполегливість, посидючість, дрібну моторику рук, сенсорні еталони, тактильні відчуття; виховувати уміння працювати у колективі, дружні відносини, інтерес до нової інформації. 
 Пісочниця та пісок. Звертати увагу дітей на пісочницю у сонячну та дощову погоду. Запитати чим відрізняється сухий та мокрий пісок. Дати дітям можливість ліпити сухим та мокрим піском. 
        Висновок: сухий пісок не ліпиться. У мокрого піску піщинки склеюються між собою і він стає липким. Сухий пісок легко струсити з рук, а після гри з мокрим піском долоні стають брудні.  

Пісочний конус.


 Випускати пісок з кулачка, щоб він падав у одне місце. Згодом у місці падіння піску утворюється конус, що зростає у висоту і займає все більшу площу біля основи. Якщо довго сипати пісок на поверхню конуса, то у деяких місцях виникають зсуви ( пісок рухається так, ніби тече вода).  Висновок: пісок може рухатись. Запитання: чи можна у пісках (у пустелях) прокласти постійну дорогу? 

Про властивості насіяного піску 

Розрівняти місце із сухим піском. Рівномірно по всій поверхні сипати пісок через сито. Зверху покласти у пісок (без тиску на нього) легку паличку та важкий предмет (ключ, гайку, тощо). Звернути увагу на  глибину сліду, що лишився від предметів на піску. Потім накидати  не просіяний пісок і проробити  аналогічні  дії з предметами. Висновок: у накиданий пісок  паличка зануриться глибше, ніж у насіяний; відбиток  товстого та важкого предмета буде глибшим, ніж у насіяному піску. Це пов’язано з тим, що у насіяного піску більша щільність. Даною властивістю користуються будівельники. 

Про властивості мокрого піску 

Мокрий пісок не можна сипати струйкою, але він може приймати будьяку форму. Висновок: коли пісок мокрий, повітря між гранями  кожної піщинки зникає, мокрі грані злипаються і тримаються один за один. На поверхні мокрого піску можна малювати паличкою. Якщо у мокрий пісок  додати цемент, то, коли пісок висохне, він не втратить свою форму, буде твердим, як камінь. Ось так пісок використовують на будівництві. 


Пісочний годинник 

Взяти дві однакові пластикові пляшки. Склеїти  кришки плоскими сторонами скотчем. Середину обох пробок пробити рівномірно нагрітим тонким цвяхом (шилом). Потім насипати у пляшку пісок (зараніш визначити кількість по годиннику – 5, 10, 15хв). З’єднати пляшки пробками. Годинник готовий. 

Кольоровий пісок 

Потерти на терці крейду по кольорах (кожен окремо). Змішувати сухий пісок з потертою крейдою різного кольору. Отриману суміш використовувати у пісочній анімації. 
Висновок: пісок набуває такого кольору, що і потерта крейда (він зафарбовується). 


Пісок та вітер 

Звернути увагу на рух піску у вітряну погоду. Чому змінюється його стан (мокрий – сухий)?  Чому його зносить вітер? Який пісок легше піднімається та швидше рухається (сухий чи мокрий)? Висновок: від сили вітру мокрий пісок висихає, легко піднімається і швидко пересувається від сили вітру. 

Пісок та мороз 

У морозний день звернути увагу на пісок у пісочниці. Він мерзлий. Його не можна копати, сипати, ліпити. Порівняти стан мерзлого піску у затінку та на сонячному місці.  Висновок: при морозі пісок замерзає. У сонячному місці злегка відтає (тільки на невелику глибину і не на довгий час).  

Вплив складу грунту на ріст рослин 

Посадити квасолю у три горщики – пісок, глину, грунт. Турботливо доглядаємо за ростом.  
Висновок: результат буде різний. 

Пісок, глина, грунт та вода Насипати у три горщики пісок, грунт, глину (кожен окремо). Спробувати одночасно налити воду у всі посудини. Що швидше намокне? Висновок: пісок намокне першим, бо він добре пропускає воду. Грунт промокне трохи повільніше. У горщику з глиною вода найдовше буде залишатись на поверхні. 

Що легше висипати із стакана? (пісок, глина) 

Взяти стаканчик з піском і обережно висипати  його. Чи легко він сиплеться? Чому? Так само спробувати з глиною. 
Висновок: пісок сипучий, а глина злипається грудочками.  Тому її не так легко висипати із стаканчика. Порівняй! За допомогою збільшувального скла уважно розглянути з чого складається пісок (із дрібних зернинок-піщинок, вони круглі, жовті, є прозорі, ніби скляні, усі вони знаходяться окремо одна від одної).  Розглянути глину (крупинок не видно, глина схожа на пластилін).  Висновок: пісок складається з піщинок, вони не прилипають одна до одної, а глина складається з мілких частинок, які немов прилипли одна до одної. І глина і пісок не живі, вони не дихають, не ростуть, не їдять. 

Як пісок та глина пропускають воду 

У пусті стакани опустити лійки. У кожну лійку покласти вату. У одну лійку до половини насипати пісок, у другу – потовчену глину. До верху долити воду і у пісок і у глину. Почекати. З лійки, де пісок, починає відразу капати вода. З лійки, де глина, вода не капає.  Висновок: глина воду не пропускає. 

Пісочні бурі 

Запропонувати дунути в трубочку на пісок та глину. Для цього треба насипати їх у окремі стакани, накрити кришкою, зробити у кришці отвір, вставити трубочку, через яку можна вдувати повітря у стакани. Висновок: пісок легко здувається, а шматки глини здуваються важче, або зовсім не рухаються. 

Загадкова пісочна суміш 

Запропонувати змішати пісок з різними видами крупи  ( манка, рис, пшоно, гречка) та  просіяти суміш через сито різного виду. Висновок: пісок просіється швидше, тому що піщинки мають найменшу форму. Крупа буде просіюватись відповідно до розміру сита. 

Нірка для мишки Запитати у дітей з чого нірка буде міцніша? запропонувати з вологого піску та вологої глини зліпити насип над кулачком у пісочниці, міцно  притиснути його, кулачок обережно витягти. Дати час просохнути спорудам. Висновок: пісочні нірки розсипались, а глиняні залишились. Отже глиняна нірка міцніша за пісочну. 

Пісок у воді 

Налити води у стакан. Всипати туди пісок. Розмішати його паличкою. Якою стала вода? Залишити стакан на деякий час. Що відбулось? (пісок осів і вода стала прозора). Висновок: піщинки, потрапивши у воду, намокають, склеюються, стають важкими і осідають на дно. Таке явище можна спостерігати, коли ходити по піску на берегу водойми. 
ВІРШІ 

Пісочниця
  Кожному в пісочниці
 Дуже гратись хочеться, 
Бо не просто  в ній пісок: 
Тісто там і пиріжок. 
Для фортеці цегла в ній. 
Для машин – гараж новий.
 Ось чому в пісочниці 
Всім нам гратись хочеться. 
                                                                                                    А.Костецький. 


На пісочку 
Із пісочку білого, 
 Із піску вологого 
У нашій пекарні  
Ми зліпили пиріжки. 
Пиріжечки, пиріжки, 
Заокруглені ріжки.
 Пиріжечки гарні, 
Пиріжечки славні.
 Киця каже:»Няв, смачні!» 
Ні, кицюню, ні, ні, ні!
 Їх не можна їсти, 
Бо вони не з тіста, 
А з піску.
                                                                                            Г. Чорнобицька. 


Збудую хатку 
Я відеречко знайду 
І малу лопатку. 
На пісочок я піду 
І збудую хатку. 
Може, мишка прибіжить
 І захоче в хатці жить?
                                                 Г.Чорнобицька. 

Песок  
Петя замок строит ловко, 
Катя торт печет ведерком. 
Здесь, у моря на часок, 
Всех детей собрал песок.  
                                       С. Цапаева. 

Мы в песочнице играем 
Мы в песочнице играем, 
Строим домик из песка. 
Увлеклись, не замечаем, 
Что носки полны песка. 
Принесли воды в ведерке,
 Чтобы не сломался дом. 
Красовался на пригорке, -  
Мы его водой польем. 
                                 С.Кагилев. 

Домик для ежика 
Замок строим из песка. 
Будет башня высока.
 И ворота будут тоже. 
Ну а жить там будет ежик. 
                                           К.Балдина. 

Ципленок 
Желтый ципленок
 На желтом песке 
Желтые зернышки  
Ищет: - Вы где? 
                                             К.Балдина. 

Я и папа 
Я полил песок водой 
И сложил его горой. 
Папа взял лопатку, 
Разровнял на горке грядку. 
Вышел сказочный дворец
 –  Ай да папа молодец.
                                            Н.Хилтон. 

Загадка  
Из камей он появился,
 Зернами на свет явился: 
Желтый, красный, белый, 
Или светло – серый. 
То морской он, то речной. 
Отгадайте, кто такой? ………  (песок). 

Песок 
Лежал песок, 
скучал песок 
Сто тысяч лет наверно.
 Он был ужасно одинок, 
И это было скверно. 
Не в радость были песни гроз,
 Не в радость дождь из тучек.
 Скучал в жару, скучал в мороз, 
Весь мир песку был скучен. 
И так еще сто тысяч лет
 Хранил бы он уныние, 
Но был доставлен к нам чуть свет, 
И не скучает, вовсе нет, 
В песочнице отныне. 
                                                       В.Бредихин. 

Песочница 
Песочница, песочница!
 В песке вся детвора. 
Построить домик хочется,
 Забавная игра. Большая,настоящая 
 Кипит работа тут.
 И люди работящие
 В песочнице растут. 
                                                                   М.Ершова. 

Мы в песочнице играем
 Мы в песочнице играем, 
Мы копаем, и копаем.
 Помогайте, бабушки, 
Выбирайте камушки. 
Стройкомпания у нас. 
Дом построим – высший класс! 
Кукол всех туда поселим, 
Так что скоро новоселе! 
Приходите отмечать, 
Поздравления кричать!
                                                         Н.Шумов. 
                         
Во дворе идет игра
 Во дворе идет игра.
 Собирайся, детвора! 
Прибегайте на часок, 
Залезайте на песок.
 Чистый, желтый и сырой.
 Хочешь – рой, а хочешь – строй. 
Хочешь – куклам  испеки
  Золотые пирожки. 
Приходите к нам, ребята, 
Не забудте взять лопаты,  
Экскаваторы, совки,  
Ведра и грузовики. 
Тут и крики, тут и смех, 
И работа есть для всех. 
                                                  М.Захарова. 

Я иду играть в песок 
Вот ведерко, вот совок, 
Я иду играть в песок. 
Из песочной из муки 
Испеку я пирожки. 
А из камушков – печенье, 
Вот какое угощенье! 
Это все не для ребят. 
Это куклы все съедят.
                                                С.Цапаева 

ЗАНЯТТЯ 

Тема: М’ячики.
 (комплексне заняття з  малювання для дітей
 раннього дошкільного віку) 

Мета: Розвивати мислення, увагу, пам’ять, технічні навички малювання пальчиком по манній крупі (техніка анімації), та фарбою по паперу; дрібну моторику рук, сенсорні еталони; посидючість. Виховувати охайність, рішучість, самостійність, радість від малювання. Познайомити з прийомом малювання пальчиком по манній крупі у коробочці з кольоровим дном (відповідно до запланованого у занятті), та малювання пальчиком фарбою на папері круга, починаючи з крапки і поступово розширюючи площу зображення (м’ячик). Закріплювати назву кольору. Залучати дітей до повторення слів за вихователем. Поповнити словник відповідно до теми. 
Матеріал: великий м’яч, деталі обличчя для м’ячика, коробка з манною крупою, матеріал для малювання на кожну дитину (фарба, серветка, клейонка, піваркуша тонованого паперу).
 Попередня робота: ігри з м’ячиками, вивчення кольорів, пальчикова гімнастика для розвитку м’язів рук та пальців.
 Хід заняття. 
Сюрпризний момент – в гості прийшов великий м’яч. Він вітається з дітьми. 
Вихователь організовує дітей до розгляду м’яча. 
Вихователь. Що це? (м’ячик). - Який він? (великий, красивий, круглий).
 - Якого кольору? 
Д/вправа «Зробимо м’ячик веселим» (запропонувати із зарання зроблених деталей зробити обличчя, очі, ніс, рот, чубчик). 
Мовна вправа «Граємось з м’ячиком». 
 - Що робить м’ячик? (скаче, котиться).
 Емоційна вправа «М’ячик засумував» (непомітно повернути ротик до низу, створивши сумне обличчя; йому сумно, тому що у нього немає друзів) 
Вихователь. Давайте намалюємо йому друзів. Підійдіть, будь ласка, до мене, закачайте рукава,  стисніть  кулачки, а один пальчик залиште рівним, так як я (права рука). Тепер ми пальчиком поставимо крапочку у манку, і будемо тихенько кружляти ним по коробочці, так як я. дивіться які гарні м’ячики у нас вийшли. 
Скільки їх? (багато). 
Якого вони кольору? (за вибором вихователя). 
Витремо пальчик об серветку. Поглянемо на великий м’яч – він знову сумний. 
Давайте ми ще намалюємо маленькі м’ячики, але фарбою. Подивіться, як я вам покажу.  Діти сідають на лавки, а вихователь здійснює показ малювання пальчиком за допомогою фарби. 
Пальчикова гімнастика. 
Самостійна робота.  
Підсумок заняття. 

Тема: Доріжка для машини. 
(предметне заняття з малювання для дітей
 молодшого  дошкільного віку) 

Мета: Розвивати мислення, увагу, пам’ять, мову, сенсорні еталони, дрібну моторику рук, уміння діяти за зразком та за словесною інструкцією дорослого, тактильні відчуття, координацію рухів, ігрові дії.  Виховувати організованість, посидючість, самостійність, охайність у роботі, радість від самостійно виконаної роботи. Вдосконалювати технічні навички малювання по піску пальчиком лінію зліва направо, розповідати про результат зображення (дорога пряма, крива, довга, коротка). Викликати інтерес до обігрування  малюнка, використовуючи дрібні іграшки (машинки) для гри у піску. Спонукати до мовного супроводу своїх дій.  
Матеріал: пісочниця на підгрупу дітей, або коробки з піском на кожну дитину, дрібні іграшки для гри у піску.  
Хід заняття. 
І дівчатка й хлопчики, Покажіть пальчики. Вони доріжку знайшли –  
По ній гуляти пішли. 
Вихователь. Доріжки малюються дуже просто. Зігніть пальчики у кулачок, а один залишіть рівним (націлити дітей на малювання обома руками за бажанням). Тепер, не відриваючи його від поверхні піску, проводимо лінію. 
Яка у вас доріжка вийшла? ( довга, коротка, пряма, крива).  
Вихователь. Кому потрібна доріжка? (людям, щоб ходити, машинам, щоб їздити).  - Розкажіть, хто кому намалював доріжку?
 - Візьміть хто яку хоче машинку і провезіть її по доріжці, яку ви намалювали. (дати дітям можливість обіграти свій малюнок, супроводжуючи розповіданням). 
Підсумок заняття. 


Тема: Веселі мильні бульбашки.
 (комплексне заняття з сенсорного розвитку для дітей 
молодшого дошкільного віку) 


Мета: Розвивати сприйняття розміру, уміння порівнювати, тактильні відчуття, мовленнєве дихання, емоційне сприймання, дрібну моторику рук, увагу, мислення, спостережливість. Виховувати зацікавленість, бажання проявляти ініціативу у процесі заняття. Продовжувати вправляти дітей у розрізненні величини, просторового розміщення, форми предметів. Вдосконалювати техніку малювання по манній крупі у коробочках з кольоровим дном.
  Матеріал: кольорові бульбашки, коробочки з манною крупою з кольоровим дном. 
Хід заняття. 
Зацікавити дітей до заняття. Показати їм баночку з бульбашками. 
Запитати, у кого є такі дома?  
Як діти з ними граються?  
Ковпачок я відкриваю, 
Пузирі видуваю. Обережно – пузирі…. Полетіли, ось вони! Роздуваються! Блищать! Відриваються! Летять! Швидше їх наздоганяй, На долоні потримай! Звернути увагу дітей на те, якщо торкнутися мильної бульбашки, то вона лусне. 
Констатувати той факт, що бульбашки виходять різні за розміром (великі та малі). 
Через деякий час звернути увагу дітей на те, що уже багато бульбашок надули, але їх не видно.  
Вихователь. Де вони поділися? (лопнули).
  - Але з ними так весело. 
Давайте ми їх намалюємо у коробочках з манною крупою.
 (пригадати прийом малювання пальчиком). 
- Якого кольору у вас бульбашки? ( діти називають колір паперу, що видно на дні коробки). - У кого велика бульбашка? Маленька?
 Підсумок заняття. (запропонувати дітям понести їх на прогулянку і гратись з ними на майданчику). 

Тема: Про равлика, сумну хмарку та веселе  сонечко. 
( комплексне пізнавального,емоційно-ціннісного,мовленнєвого розвитку 
для дітей середнього дошкільного віку). 

Мета: Розвивати сприйняття форми та розміру, координацію рухів руки, крупну та дрібну моторику, дотикові відчуття, художні, творчі здібності, уяву, емоційне сприймання, мову, мислення, увагу. Виховувати колективізм, дисциплінованість, організованість, повагу до вибору інших дітей. Продовжувати роботу по навчанню дітей малювати  у піску пісочну картину за ходом розповіді вихователя. Вдосконалювати техніку малювання круга (сонце), замкнутої хвилястої лінії (хмарка), прямих ліній довгих та коротких (сонячне проміння, дощові нитки), крапок (дощові краплинки), спіралі, на відриваючи руки тоненькою паличкою (равлик). Спонукати до створення сюжету шляхом доповнення до малювання готових площинних зображень (квіти, метелики).
 Матеріал: велика пісочниця, тоненькі палички для малювання на піску, площинні зображення квітів, метеликів. 
Хід заняття. 
Організувати дітей до заняття.
 Запитати, якою була погода зранку.
 Запитати, чи змінилась вона зараз.
 Запросити дітей до пісочниці і запропонувати відобразити зміну погоди. 
Вправа «Вітаю тебе, пісочок». 
Виховаетль. Зранку, коли ми ішли у садочок, бачили на небі хмарки. (розрівняти пісочну площу руками – це пісочне небо). Вони були ось такі. (Діти малюють довільну замкнену хвилясту лінію, утворюючи силует хмари). 
Вихователь. У кого яка хмарка вийшла? (велика, мала). 
- Скільки хмарок на нашому пісочному небі? (багато). 
 - Хмарки були дуже сумні, ось такі (запропонувати намалювати сумне обличчя).  Вихователь. Від їхнього суму почав крапати дощик. 
Ось так – крапелька за крапелькою , спочатку тихо і повільно, а потім сильно та швидко. (Діти спочатку одним пальчиком натискають на поверхню піску, а потім швидко всіма пальцями обох рук імітують рух дощу на поверхні піску). 
 - А коли у хмарки закінчились сльози – дощик припинився. (Розрівняти поверхню піску, де були намальовані краплі). 
Усі хмаринки сховалися (загладити силует хмарок), бо на небі виглянуло сонечко. Воно було ось таке (діти малюють коло). 
У сонечка є промінчики, ось такі (домалювати прямі лінії від кола). 
Вихователь. Які промінці у вашого сонечка? (довгі, короткі). 
- Від теплого дощику виросла трава, ось така (провести короткі вертикальні лінії біля бортів пісочниці).  
- На травичці виросли квіти (викласти площинні зображення кольорових квітів на травичку).
 - Якого кольору квіти у вас? (червоні, голубі, жовті, рожеві, жовтогарячі, сині).
 - Над квітами запурхали метелики. (Діти викладають метеликів і супроводжують свої дії словами). 
- Ось, погляньте хто з’явився (Вихователь малює равлика і читає вірш): 
Равлик повільно повзе у траві, 
Будиночок свій він несе на собі. 
Равлику, любий, як важко тобі, 
Будинок важкий нести на собі. 
Вихователь. Та сумно равлику самому повзати. Він шукає своїх друзів. Ви хочете йому допомогти намалювати равлика-друга? Це дуже просто. 
Візьмемо паличку, щоб равлик був тоненький і красивий, поставимо кінчиком палички  цяточку, а потім від неї проведемо кругові рухи, наче намотуєте ниточку на клубочок, ось так. А тепер домалюємо йому ріжки, ось так. 
Мій равлик повзе до синьої квіточки, а ваші куди повзуть? (відповіді).
 Вихователь. Молодці ви сьогодні. Таку гарну картину намалювали. 
Як ви думаєте, чому метелики та равлики з’явились, коли ми намалювали сонечко?. (запропонувати дітям продовжити малювання у великій пісочниці на прогулянці). 

Тема: «Ходить гарбуз по городу» 
(інтегроване заняття для дітей 
 середнього дошкільного віку).

 Мета: Розвивати уміння дітей зосереджувати увагу на об’єктах городніх рослин, називати їх, розпізнавати за формою, кольором, смаком; мислення, увагу, пам’ять, дрібну моторику рук, сенсорні еталони; бажання допомагати дорослим. Виховувати інтерес та повагу до праці дорослих, помічати та називати їх трудові дії.  Вправляти у ліпленні моркви із солоного тіста, малювати пальчиком у коробочках з манною крупою та кольоровим дном (жовтим, червоним) круга; орієнтуватись у поняттях «один – багато», називати властивості овочів ( величину, колір). продовжити роботу з пісочної терапії, наслідуючи трудові дії дорослих у викопуванні картоплі на городі ( у пісочниці). Складати ціле з частин     (капустинка). Заохочувати до відгадування загадок, до слухання віршованих творів. Вдосконалювати уміння вирішувати завдання на розвиток логічного мислення. Ввести у активний словник узагальнююче поняття «овочі».
 Матеріал: гарбуз, овочі ( помідор, огірок, морква, капуста, цибуля, буряк, картопля),автомобіль, коробочки з манною крупою, кольорове тісто, ящик з піском, дощечки для ліплення, щіточки, гра «Хитрі огірочки», лопатки на кожну дитину, відро дитяче.  
Хід заняття. 
(Створити макет городу – грядка з капустою, з цибулею, морквою, огірками, помідорами, картоплею; по середині городу стоїть Дід Гарбуз). У гості до дітей прийшла лялька Оленка і запрошує дітей до себе на город. Діти вітаються з гарбузом. 
Діти: Добрий день, Гарбузе! 
Чому ти не веселий? 
Гарбуз: Добрий день, діти! Я прийшов зібрати урожай, а всі мої овочі поховались від мене, я не можу їх знайти. Допоможете мені, діти?
 В-ль: Ходить гарбуз по городу           
          І питається свого роду:           
         Ой, чи живі, чи здорові            
Родичі гарбузові?           
         Обізвалася морквиця,           
Гарбузова сестриця….
 Вихователь. Де це наша морква? (діти називають місце її знаходження, колір, форму, величину, кількість).
 - А де ж решта моркви? 
Куди вона сховалась? 
- Допоможемо гарбузу, зліпимо моркву з тіста. (Діти підходять до столів, де стоїть обладнання для ліплення, розглядають зразок, пригадують прийоми ліплення, виконують роботу, викладають моркву на тарілку, узагальнюють її кількість). 
Виховательль: Обізвався помідор,                           
       Круглобокий сеньйор. 
Гарбуз: І помідор один, а де ж інші? Мабуть сховались.
 Діти, допоможіть їх знайти. (діти підходять до коробочок з манною крупою, закочують рукава, малюють помідор, називають у кого який колір, величина, форма, узагальнюють, що їх багато). 
 В-ль: Обізвались огірочки,            
         Гарбузові сини й дочки…. 
Гарбуз: А де мої огірочки? 
Діти: Поховались під листочки. 
В-ль: Дуже хитрі огірочки,          
                     Поховались під листочки.           
             Огірочки ми збираємо,          
       Під листочки зазираємо. 
Д/гра «Хитрі огірочки».  (діти під листочками знаходять огірочки, відзначають, що у кожного по одному, разом – багато, називають колір, форму, величину).
 В-ль: І капусточка гарненька,  
                    Зелененька і смачненька,          
           Хоче, щоб її зібрали,          
  І у кошика поклали.  
Д/гра «Зберемо капусту» (діти вибирають собі капустяну ніжку і навколо неї наліплюють листя на липку стрічку, створюючи форму капусти; назвати її колір, форму, величину; дітям, які вміють рахувати, запропонувати визначити її кількість за допомогою лічби).
 В-ль: А що то за баба сидить на грядці,  
          Хто її роздягає,    
       Той сльози проливає?  
  (цибуля).
 - Вона потрібна на городі? Чим вона корисна? (поговорити про користь цибулі, її значення для здоров*я людини).
 Д/Гра «Зберемо урожай цибулі». 
В-ль: І картопля обізвалась,  
                   Тільки десь вона сховалась?
                    Візьмемо мерщій лопати,      
Підемо її копати.
 Вправа – гра у пісочниці «Копаємо картоплю». (діти закочують рукава, беруть лопатки, підходять до пісочниці, копають по маленьких гірках, дістають картоплю і складають її у кошик; назвати форму, колір, величину; відмітити, як картоплю вживають в їжу; по закінченні роботи складаємо лопати, миємо руки вологими серветками). 
Гарбуз: От так діти – молодці!   
            Працювали вправно,   
                       Зібрали урожай славний.          
                       Будуть їсти неодмінно               
       Цілу зиму вітаміни. 
(Запропонувати дітям відзначити, чим корисний кожен овоч для людини). 
Вправа «Овочевий сік».
 (Запропонувати спів ставити колір овоча та колір соку з нього).
 Підсумок:
  -Де побували?
 -З ким зустрілися? 
-Як допомагали? 
-Як назвати одним словом рослини городу? ( овочі, городина).
 -Відвеземо овочі на кухню кухарям, щоб приготувати для дітей обід. Тема: По лісових доріжках.
 (інтегроване заняття для дітей  
молодшого дошкільного віку).

 Мета: Розвивати увагу, мислення, мову, пам’ять, дрібну моторику рук, сенсорні еталони, тактильні відчуття. Виховувати охайність у роботі, дбайливе ставлення до тварин, бажання їм допомагати. Поглибити знання дітей про життя диких звірів, про їх підготовку до зими. Вправляти у називанні частин тіла тварини, її призначення. Продовжувати роботу з пісочної терапії у іграх  відповідно до заняття. Заохочувати до відгадування загадок, до дій з предметами. вдосконалювати уміння діяти з обладнанням для аплікації.  Матеріал: іграшкові білка, заєць, їжак, ведмідь; кущ, дерево, шишки, гриби, кольорове тісто для ліплення моркви, дощечки; д/г «Кольорові зайченята», д/г «Голки в їжака», площинні яблука та груші; посібник для пісочної анімації, сухий та мокрий пісок, пісочниця. 
Хід заняття. 
Створити ситуацію лісу, запропонувати дітям піти погуляти по лісових доріжках. Звернутися до досвіду дітей, запитати, чи ходили вони з дорослими до лісу? 
Які у лісі є доріжки? (довгі, короткі, прямі, криві, хвилясті).
 Звернути увагу що за пеньком видніються чиїсь вушка.
 Загадати загадку
            Сховавсь там сіренький дружок,
В нього теплий кожушок.  
Довгі вуха має, 
          Швидко він стрибає.    ( зайчик)
Вихователь. Виходь, зайчику, до нас. Ми тебе пожаліємо. 
(запропонувати розказати про будову тіла зайчика).  
-Зайчик шукає собі їжу та боїться, що його може зловити вовк.
 -Не хвилюйся, зайчику, ми тобі зліпимо моркву і сховаємо від вовка. 
Ліплення. Запропонувати дітям закачати рукава, взяти кольорове тісто і вже знайомими прийомами зліпити моркву; скласти її у кошик і віддати зайчику. Сховати його під кущик від вовка та лисиці. 
Вихователь. Крокуємо далі по доріжках. Ось дерево високе. 
А під ним щось розкидано. (шишки).
 Хто їх порозкидав? (білка). 
Скільки шишок? (багато). 
Візьміть по одній і складіть у кошик. 
Скільки у кошику стало шишок?    (багато, повний кошик). 
 Вихователь. Ось і білочка прибігла. 
Де ти, білочко, живеш? 
Що ти, білочко, гризеш? 
Я живу в лісочку, у дуплі в дубочку. Я гризу горішки, і гриби і шишки.  
Вихователь. Допоможіть мені, діти, зібрати гриби і начіпляти їх на гілочку, щоб посушити. Бо скоро зима, я готую собі запаси, щоб їсти взимку. 
Д/гра «Надінемо грибки сушити».
 (Діти надівають поролонові грибки на мотузочку і прив’язують її до гілочки). 
Вихователь. 
Крокуємо далі по доріжках. Що то за дивний клубочок з голочок та колючок. 
 - Гляньте, діти, їжачок. Він готується до зими, збирає суху траву та листя, сховається туди, скрутиться у клубочок і буде спати до весни. 
Давайте йому допоможемо збирати сухе листя, траву для його домівки. ( діти працюють). - Хто це спить під дубком та й накрився кожушком.
 Тихо, діти, не будіть, то, напевно, спить ведмідь. 
 Йдіть тихенько, не шуміть, бо як зловить – всіх поїсть. 
- Ведмедик готується до зими. Він спить у барлозі цілу зиму до самої весни, коли стає тепло. Взимку холодно, щоб ведмедик не замерз, давайте йому подаруємо ковдру з клаптиків. 
Аплікація – викладання з клаптиків ( колективна). 
На великій тканині (зарання обклеєній  липкою стрічкою) діти викладають тканинові клаптики різної форми та кольору  (квадратні, трикутні, круглі, у формі квітки та листя), створюючи ковдру. 
Д/вправа «Барліг для ведмедика».  (діти вкладають ведмедика під раніше підготовлений модуль пісочної анімації із скляною поверхнею, накривають його ковдрою. 
Вихователь вмикає світло, діти закочують рукава, набирають у жмені пісок і насипають його на поверхню скла, утворюючи пісочне полотно.  (витираємо руки вологими серветками). 
Вихователь. А ось лисичка – сестричка сховалась від нас. (Куди?). 
- Що трапилось, лисичко? (дуже голодна, хоче їсти, а ще у неї немає житла). 
- Не сумуй, лисичко, ми тобі допоможемо, але зайчика ловити ми не будемо. Ми  наловимо рибки і побудуємо тобі нору. 
 Д/Гра «Ловись, рибка».
 (Діти беруть мотузки з прив’язаними на кінцях магнітами, ловлять рибку в уявному озері, складають її у кошик для лисички). 
Вправа «Нора для лисички».
 (Діти підходять до пісочниці, закочують рукава, ставлять у пісок кулачок однієї руки, а іншою нагортають на кулачок пісок, щільно притискаючи його; обережно витягти кулачок, щоб залишилась гірка з отвором – це і буде нора). 
Підсумок:
 Де ми побували? 
Кого зустріли? 
Як допомагали?    

Тема:  «Знайома  казочка  на  новий  лад» 
(комплексне заняття для дітей
 середнього дошкільного віку). 

Мета: Заохочувати  дітей до переказування української  народної  казки «Колобок», поєднуючи переказ з грою у піску. Розвивати вміння дітей передавти характер героїв, їх настрій, стан, дрібну моторику рук, мислення, пам*ять. Активізувати мовлення дітей, закріпити вміння відповідати на запитання вихователя, спонукати до оцінювання рис характеру героїв. Виховувати  інтерес до українських народних казок, бажання товаришувати. 
Матеріал: ящик з піском, дрібні і грашки  героїв  казки «Колобок», квасолинки. 
Хід заняття: 
(Чується стук у двері. За дверима іграшковий( Колобок).                                                             Вихователь. Дітки подивіться, хто це до нас у гості завітав?                                                      Вихователь. Так, це Колобок…Подивіться, який  він гарненький. (Дати дітям іграшку, щоб вони декілька хвилин потримали її у руках, роздивилися).  
У цей час можна запитати в дітей:                                                   
- Якого кольору колобок?                                                    
- Якої форми (на що схожий)?                                             
В нього очі намистинки, сам кругленький, наче м’яч.                           
Від затишної хатинки покотився погулять.                
Зустрічав він різних звірів,  
безліч було з ним пригод.  
Невгамовний, пустотливий,  наш веселий……(колобок)  
Вихователь. Дітки, а ви знаєте казочку про Колобка? Давайте ми її з вами зараз пригадаємо.  (Усі герої казки, крім баби і діда, заховані у різних  частинах  пісочниці  заздалегідь.) 
Вихователь. Хто пригадає, як  починалася  казочка? (відповіді дітей). 
Виставити  на краю пісочного ящика будинок, іграшки баби і діда, за допомогою дітей розповідати  початок казки; коли за сюжетом баба ліпить колобка, то діти це теж імітують з пісочком). 
Вихователь. Ось і спекла баба рум’яного колобочка. Але він був дуже прудкий, веселий і йому хотілось подивитися навколо, що ж там цікавого є за будиночком. Скочив він із підвіконня і покотився по доріжці (діти виконують відповідні рухи на піску). Прикотився до річки, а місточка немає. 
Як на той берег дістатися? Давайте  побудуємо  місток  для  нашого  героя.  
(Діти будують місток із квасолин на піску). 
Вихователь: Ось який гарний місток вийшов.  Перекотився  Колобок по місточку на інший берег.  Коли  це  назустріч  йому …..(Згідно із сюжетом діти по черзі шукають героїв, хоча це не обов’язково може бути у тій послідовності, як у казці. Ц е може бути першим не зайчик, а ведмідь; під час зустрічі  з героями діти  відповідають  на  питання  вихователя) 
- Який ведмідь на зріст? 
- Які вуха у зайчика? А хвіст? 
- Яка лисичка за характером (хитра), а зайчик? 
(діти можуть імітувати рухи, звуконаслідувати, разом із Колобком та героями  повторювати  пісеньку). 
Вихователь. Пам’ятаєте, дітки, чим закінчилася казочка? (лисичка з’їла Колобка). А у нашій казочці цього не трапиться. Адже наш Колобок був дуже веселий, жвавий, подружився з усіма звірятами і запросив їх у гості до баби і діда. Бабуся пригостила усіх звірят колобками (діти ліплять колобки). 

Після заняття гру  можна продовжити і розгорнути елемент сюжетно-рольової  гри «Герої казки в гостях у баби і діда» з використанням іграшок для гри у піску. 
              
Тема:   До пісочниці підемо –   пісочну  казочку складемо. 
(інтегроване заняття для дітей середнього віку). 

Мета: Розвивати допитливість, зацікавленість, уважність, спостережливість,  уміння спів ставляти, порівнювати, аналізувати, робити логічні висновки, діяти за словесною інструкцією та запропонованими орієнтирами; дрібну моторику рук, сенсорні еталони, тактильні відчуття, мову, мислення, увагу, уяву.  Виховувати бережне відношення до тварин, бажання їм допомагати;   охайність у роботі щодо власного зовнішнього вигляду та до обладнання; уміння вислуховувати думку товариша, поважати вибір інших; колективізм, доброзичливість, дружні взаємовідносини. Продовжити роботу з пісочної терапії шляхом проведення ігрових занять з використанням матеріалу відповідно віку дітей та темі заняття. Закріплювати знання про зимуючих птахів, диких тварин, їх життя взимку. Вправляти у  викладанні геометричних фігур у певній послідовності за поданим зразком, закріпити їх назву та колір. Розвивати діалогічне мовлення, вправляти у будуванні речень із сполучником «а». Збагачувати словник відповідно до теми. На основі пошуково-дослідницької діяльності спонукати до порівняння властивостей сухого та мокрого піску, самостійно вибирати матеріал для роботи. 
Матеріал: велика пісочниця, малі індивідуальні пісочниці, магнітна дошка, об’ємна паперова ялинка, пластмасові сніжинки по кількості дітей, картки із зображенням слідів диких тварин, птахів, людей, картинки вовка, лисиці, зайця, білки, горобця, синиці, хлопчика та дівчинки; дрібні геометричні фігури, картки для орієнтиру, коробки з манною крупою, щіточки, кольорові картонні будинки, кольорова стрічка, лійки з водою, формочки  та лопатки, вологі серветки, ( після заняття діти миють руки з милом). Попередня робота:ігри з піском на прогулянці та у групі; досліди з мокрим та сухим піском; бесіди про життя тварин взимку; про явища в природі в зимову пору; спостереження за слідами на снігу; вивчення геометричних фігур та ігри з ними; читання художньої літератури. 
Хід заняття. 
Вихователь. Діти, чи любите ви казки? 
- Які казки ви знаєте? (Відповіді дітей за персонажами з «Чарівної торбинки»).  Вихователь. Сьогодні  я запрошую вас у казку. Але вона незвичайна, а пісочна. 
Складати її ми будемо в піску. Щоб пісочок не ображався на вас, запам’ятайте: з піском необхідно поводитись обережно, охайно, не можна його розсипати, сипати на друзів, витирати об себе руки, брати до рота; гратися з ним можна, закотивши рукава, а після гри треба помити руки. Якщо ви все запам’ятали, тоді будемо починати. 
Спочатку привітаємось з піском. 
Вправа-гра «Вітаю тебе, пісочок!». 
 Вітаються пальчики.  Діти торкаються піску почергово пальцями однієї руки, потім другої, потім всіма пальцями одночасно. 
 Вітаються кулачки.   Діти легко, а потім з напруженням, стискають кулачки з піском, потім повільно висипають його в пісочницю. 
 Вітаються долоньки.   Діти торкаються піску всією долонею: спочатку внутрішньою стороною, потім зовнішньою. 
 Руки радіють пісочку. Діти перетирають пісок між долонями рук. 
- Який пісок? (теплий, сухий, сипучий, жовтий, м*який).
 - Отже, починаємо нашу пісочну казочку.  
Жила – була в зимовому лісі зелененька красуня ялинка. (виставити на магнітну дошку ялинку, звернути увагу на колір, будову, висоту). 
На неї падали сніжинки. (діти наліплюють на липку стрічку сніжинки на гілки ялинки та під ялинкою). Мела хурделиця.(діти набирають у жмені пісок і коловими рухами розсипають його над пісочницею). 
Хурделиця намітала снігові намети. (діти перед собою  нагортають обома руками купи піску від країв пісочниці до середини).  І звірі не забували про ялинку. Щодня прибігали милуватися її зеленим нарядом. Вони залишили свої сліди на снігу біля ялинки. Ось такі. Ми їх зараз відгадаємо.   (виставляти уряд під ялинкою спочатку сліди тварин, 
потім птахів, потім людей; після того, як діти відгадають чиї сліди, запропонувати спів ставити картинку звіря, птаха чи людини із слідами). 
 Діти своїми ніжками протоптували доріжки, щоб звірям було легше ходити.  (запропонувати струсити руки від піску та протупотіти ніжками до столів, де стоять малі пісочниці).  
Вправа «Доріжка». (у маленьких індивідуальних пісочницях  діти викладають кольорові доріжки з геометричних фігур за поданим зразком, який діти обирають самостійно; по закінченні роботи вони розповідають з яких фігур створена їхня доріжка, вона пряма чи крива, довга чи коротка). 
Вихователь. Хурделиця замела будиночки, у яких живуть звірята, і діти змітали  з них сніжок. 
Вправа «Відшукай будиночок під снігом». (кожна дитина вибирає собі коробочку з манною крупою, бере щіточку, і змітає манну крупу від середини до країв, знаходить будинок, називає з яких геометричних фігур він складається, підходить з будиночком до столу, де стоять коробочки  з наклеєними  на них тваринами і обирає хто у будиночку буде жити ). 
Вихователь. Діти, сніжок усе  позамітав  і звірям важко шукати їжу. Вони дуже хочуть їсти. Давайте ми їх погодуємо. 
Вправа – гра «Погодуємо звірят та пташок».
 (діти проштовхують у ротові отвори тварин на картинках горошини лівою та правою руками). Вихователь. А для ялинки діти зліпили намисто. 
Зараз я покладу у середині великої пісочниці  стрічку у вигляді кола, а ви виберіть собі будь-яку формочку та совочок і навколо стрічки викладемо їх. (Діти намагаються ліпити, роблять висновок, що пісок сухий, він не ліпиться, треба його зволожити). 
Вправа «Поллємо пісочок». 
(Діти беруть лійки з водою, поливають пісок, перемішують його, продовжують роботу з ліплення, готові формочки викладають навколо стрічки, після чого розповідають хто що зліпив; після завершення роботи витираємо руки вологими серветками). 
Вихователь. Як ви гадаєте, який зараз настрій у ялинки?  
Від чого вона розвеселилась?  (тому що до неї приходили звірі, птахи, діти, і ще у неї є намисто і багато друзів). 
Підсумок.  -Діти, а про кого ми складали казочку? ( про ялинку). 
-Кому ми допомагали? ( лісовим звірятам).
 -Які завдання ми виконували на занятті? ( викладали доріжку з фігур, відшукували під снігом будиночки, годували звірят, робили прикраси для ялинки). 

Тема: «Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться». 
(комплексне заняття пізнавального напрямку). 

Мета:    Розвивати тактильну чутливість як основу розвитку рочного інтелекту, творчі ресурси кожної дитини, самопізнання та особисте зростання, фантазію, сенсорні еталони, дрібну моторику рук, пам’ять, увагу, мислення, мовлення, предметно – ігрову діяльність та комунікативні навички, поширювати бажання експериментувати, досліджувати. Виховувати у дітей впевненість у собі, уміння відкривати нові шляхи до розвитку кожної дитини, обмінюватись думками, ідеями, що дозволить побудувати партнерські стосунки в іграх.  Викликати у дітей бажання гратися в піску, користуючись пісочним обладнанням ( відерця, лопатки, ситечка). Заохочувати до проведення нескладних дослідів  із сухим та мокрим піском, уміти порівнювати та робити  висновки. Узгоджувати ігрові дії із співом потішок, читанням художнього слова та обігруванням  за змістом віршів. Закріплювати поняття «один – мало – багато», «далеко – близько», «зверху – донизу». Спонукати до відтворення здобутих навичок малювання по піску на склі та  по манній крупі у коробочках з кольоровим дном. Застосовуючи диференційований підхід, залучити більш здібних дітей до малювання з ускладненням ( ялинка, квітка, сонце, метелик).
 Матеріал: пісочниця, іграшки для піску, лійки з водою на кожну дитину, вірші до змісту заняття, іграшковий котик, таз з водою, мило, рушники, спортивна доріжка, екран для показу ілюстрацій, діапроектор, ноутбук, ігровий модуль для пісочної анімації зі скляною поверхнею та під світкою, великий модуль з кольоровим та манною крупою для підгрупи дітей, індивідуальні коробки з 
кольоровим дном та маною крупою, лялька Оленка, музичний супровід у виконанні музичного керівника.  
Хід заняття. 
Мовленнєва вправа – гра «Добавлянки»
 (вихователь починає речення, а діти добавляють останнє слово, що відповідає змісту). - Прийшла  ………. ( зима). 
- На вулиці стало …( холодно).
 - За ніс щипає ……..( мороз). 
- Сніг лежить на …..( деревах, траві, дорозі)
. - А куди поділась наша пісочниця?  ( її вкрив сніг). 
- Чи можна гратись у піску  на вулиці взимку?  
«Пісочниця» 
                                                 А.Костецький.
 Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться, 
Бо не просто в ній пісок – тісто там і пиріжок. 
         Для фортеці цегла в ній, для машин – гараж новий. 
   Ось чому в пісочниці всім нам гратись хочеться.
 Вихователь. Де можна погратись взимку у піску? (у групі, у куточку піску). 
- Скільки піску у нашій пісочниці? (мало). 
- А скільки діток хочуть гратись у піску? (багато).
 - Що треба зробити, щоб піску у пісочниці стело більше? (досипати). 
  (Діти беруть відерця і досипають пісок у пісочницю). 
 -Вихователь. Що робить пісок?  (сиплеться).
 - Який пісок? (жовтий, теплий, сухий, м’який). 
Дослід: Давайте зліпимо пиріжки, наберемо у долоньку пісок, міцно стиснемо його, ось так. Чому пиріжок не зліпився? (тому що сухий пісок). 
Вихователь. Що треба зробити, щоб пісок ліпився? ( полити, щоб він був мокрий). 
- Давайте візьмемо лійки і поллємо пісок. (діти поливають). 
- Який він став? (мокрий, темний, ліпиться).  
- Зараз я посередині пісочниці зліплю тарілочку, ось так, і ми разом із пісочку зліпимо пиріжки. 
Музична вправа – гра « Я печу, печу, печу,…». 
 (Діти ліплять пиріжки і співають пісню) 
Я печу, печу, печу, 
         Діткам всім по пиріжку. 
      Зверху маком потрушу,
     В піч гарячу посаджу. 
( діти викладають пиріжки на  пісочну тарілку ).
 Вихователь. Скільки пиріжків зліпила Надя? Рома? Яся?
 - Скільки пиріжків у тарілці? (багато). 
Вихователь. Пиріжечки – пиріжки, заокруглені ріжки, Пиріжечки гарні, пиріжечки славні. Киця каже: - Няв, смачні? 
Ні, кицюню, ні, ні, ні. 
Їх не можна їсти, бо вони не з тіста, а з піску.
 Вихователь. Діти, а чому це до нас не прийшла Оленка? (роздуми). 
- Давайте помиємо руки і підемо шукати Оленку?
 (закочуємо рукава і миємо руки у тазу з водою та милом).
 Вихователь. Водичка, водичка, помий мої ручки,                       
                                 Щоб були чистенькі, щоб були гарненькі.                       
                                Милом зробимо  пінку, білу, як пушинку,                       
                                 Гарно змиємо пісок, прополощимо разок.                       
                             Рушничок візьмемо – руки ми потремо,                      
          Щоб були чистенькі, щоб були  сухенькі. 
Фізхвилинка «Ідемо шукати Оленку». 
(З подоланням перешкод). 
І-й слайд: на екрані з’являється зображення будиночка. 
 (діти підходять до будиночка, стукають у двері, ніхто не відкриває, діти висловлюють думку куди ділась Оленка). 
2-й слайд: на екрані з’являється сумний півник.
 Вихователь. Хто це? Який у нього настрій? Чому він сумний? 
(Тому що у нього нема парканчика). 
Пісочна анімація:  Допоможемо півнику  - намалюємо парканчик.  
(Діти підходять до модуля, по черзі проводять пальчиком по піску пряму лінію зверху донизу, у малюнку з’являється колір, визначаємо колір парканчика).
 3-й слайд: на екрані з’являється картинка, де півник сидить на паркані і співає пісню. 
Вихователь.Давайте подивимось, як ми намалювали парканчик. Він рівний, високий, зелений.
 - Де сидить півник? ( на паркані). 
- Що робить півник? ( співає пісню).
 - Яку пісеньку він співає? ( звуконаслідування).
 - Давайте голосно заспіваємо, як півник, щоб Оленка почула.
 4-й слайд: на екрані з’являється картинка, де Оленка виглядає у вікно. 
Вихователь. Діти, Оленка каже, що вона проспала, бо півник не розбудив її своєю піснею. Вона не встигла приготувати скатертину, посуд, серветки. Давайте їй допоможемо – намалюємо візерунки на скатертині та на серветках, а Оленка нехай умиється, нарядиться і виходить. 
5-й слайд: на екрані з’являється будинок, де Оленка сховалась  у середину. 
(Діти підходять до столу, де стоять велика та маленькі коробки з манною крупою; вони діляться на підгрупи по 4-ри чоловіки: одна підгрупа малює візерунок на скатертині, у другій підгрупі кожна дитина індивідуально малює візерунок на серветці).  
 Поки діти малюють, виходить Оленка і хвалить дітей за допомогу. Запитує хто що малював. (Протерти руки вологими серветками). 
Запросити дітей на килимок, сісти на подушечки, що розміщені колом, і розказати Оленці про свою роботу на занятті. Оленка дякує дітям за допомогу. Діти ідуть мити руки після заняття.  


Тема: «Вирушаємо у путь космічну рятувати
 місто фантастичне.
 (інтегроване заняття для дітей молодшого та 
середнього дошкільного віку). 

Мета: Розвивати дрібну моторику пальців рук, координацію та точність рухів; сприйняття розміру, форми, кольору, простору; зорове, слухове та емоційне сприймання; зорову та слухову пам’ять; пізнавальну активність і допитливість, експериментальну діяльність, мовлення, логічне мислення, кмітливість; тактильні та дотикові відчуття; художні творчі здібності та мислення; уяву, фантазію; розуміння причинно - наслідкових зв’язків; ігрові дії. Виховувати доброзичливість, співчуття, охайність у роботі, бажання дізнаватись, гратись, запам’ятовувати та відтворювати здобуті знання у повсякденному житті. Спонукати дітей до прийняття участі у занятті. Продовжувати вправляти у створенні цілого з частин. На основі пошуково – дослідницької діяльності продовжувати поглиблювати знання про пісок, його властивості та властивості магніту. Дати знання про утворення нових кольорів фарб шляхом поєднання трьох основних. Вдосконалювати ігрові дії з обладнанням для піску, правильно обирати їх відповідно до певної ситуації. Матеріал: відеозапис  різних звуків та їх зображення,  ноутбук, відео піщаної бурі, деталі для створення ракети, космічних жителів, матеріал для зображувальної діяльності, модуль пісочної анімації, щіточки, велика пісочниця, лопатки, магнітна дошка, маленькі магніти на кожну дитину, металеві предмети, предметні картинки  із зображенням об’єктів, частинки яких були знайдені у піску, лави. 
Хід заняття. 
Вправа «Відгадай чий голосок?». 
 (Запропонувати дітям сісти біля екрану ноутбука, спочатку діти слухають звуки, відгадують, а потім вихователь показує зображення як підтвердження правильної відповіді; останнім прослухати звук піщаної бурі, пояснити це поняття, показати відео).   
(Звучить голос  з космосу про допомогу  на планеті, яку засипала буря).
 Малювання «Космічний простір».  
(Запропонувати дітям підійти до столів, де стоїть обладнання для малювання; взяти собі коробку, покласти на дно аркуш паперу, накласти  по одній ложечці фарб основних кольорів – синьої, червоної, жовтої – покласти у фарбу кульку і, перехиляючи коробочку у різні боки, спостерігати як вони змішуються і утворюються нові кольори; назвати їх). Вихователь. А на чому можна дістатися до планети? (на ракеті). 
Давайте її зробимо. 
Д/вправа «Зробимо космічну ракету». 
 (Діти беруть частини ракети і викладають їх на  голубе тло, додають  раніше намальовані малюнки, зірки, підставляють лаву; називають фігури, їх колір;  сідають на лаву, рахують 1, 2, 3, 4, 5 – починаємо злітати). 
Вихователь. Ось ми і прилетіли на планету. А як же ми дізнаємось куди нам іти?  Можливо по цій доріжці ( по канату, що покладений зигзагом). 
Іти треба обережно, щоб не потрапити у пісок ( проходимо приставним кроком ).   
 Вправа « Врятуємо космічного жителя». 
(Діти підходять до модуля з піском на склі та під світкою, щіточками розмітають пісок, знаходять фігури – частинки – складають їх разом так, щоб отримати фігуру чоловічка, запитують як його звуть, що у нього трапилось: налетіла піщана  буря і засипала його місто).
 Робота у пісочниці «Врятуємо місто від піску». 
(Діти  підходять до пісочниці, звертають увагу на те, що на його поверхні  видно багато металевих предметів; як їх треба прибрати, щоб не поранити руки). 
Дослід з магнітом: «Приберемо з піску металеві предмети». 
(Кожна дитина бере собі магніт, підносить його до металевого предмету, обережно від’єднує їх між собою і складає у відерце; називаємо їх). 
Потім  діти лопатками обережно перекопують пісок, знаходячи предмети, складають їх у кошик, по закінченні роботи протирають руки, підходять до магнітної дошки. 
Мовно-логічна вправа «Що ми знайшли?»
 (Діти викладають на стіл усі знайдені предмети, називають від чого  вони; підбирають відповідну картинку із цілим зображенням об’єкту і прикріплюють її на магнітну дошку; коли усі картинки вивішені, вихователь підводить узагальнення, складаючи коротку розповідь про засипане місто). 
 Гра «Складемо друзів для жителя планети».  
(Діти викладають на великих квадратах чоловічків з геометричних фігур, дають їм імена в залежності від фігур, з яких вони зроблені – квадратик, трикутничок, кружечок, овальчик). 
 Гра у пісочниці «Будуємо фантастичне місто».  
(Дівчатка обирають собі індивідуальні пісочниці, створюють споруди  із обмежених іграшок, а хлопчики працюють у великій пісочниці і створюють зоопарк; по закінченні роботи кожен розповідає про те, що зробив і як усе це стане у пригоді на планеті; миємо руки. Витираємо рушником). 
 Хвилинка милування. (Оглядаємо результат роботи, радіємо позитивному результату). Повертаємось додому. (Під музичний супровід). 
Підсумок. 
Вихователь. Де ми були?  
Чому ми туди полетіли? 
Як ми допомагали на планеті?  
Чи можна нашу роботу назвати доброю?  

Тема: «Подорож піщаною країною» 
( інтегроване заняття для дітей 
старшого дошкільного віку). 

Мета:: Формувати життєву компетентність дітей, процеси саморегулювання, розвивати здатність дітей до самовираження. Розвивати пізнавальні здібності, уміння аналізувати, узагальнювати, встановлювати прості зв’язки між явищами; сприяти розвитку монологічного мовлення та словесної творчості в ігровій і пізнавальній діяльності через опис, міркування, коментар; зміцнювати психофізичне здоров’я дітей у процесі роботи з піском; закріпити вміння дітей відтворювати зображення за допомогою різних технік роботи з піском ( пісочна анімація, малювання по мокрому піску, малювання піском за допомогою трафарету, пісочна аплікація); розвивати почуття прекрасного, творчі здібності, дрібну моторику, естетичний  смак. Виховувати колективізм, позитивне сприймання роботи товариша, уміння допомогти, порадити, поділитися, поступитися. Обладнання: повітряні кульки, басейн з піском, коробки з піском, іграшки, мікрофон, скло та дзеркала для малювання, клей, пензлі, шаблони, магніти, зображення тварин, хмари. 
  Хід заняття. 
Вправа «Давайте  привітаємось». (діти різними способами вітаються один з одним). 
Сюрпризний момент. 
Під музику вітру прилітає Снігуронька на хмарі (повітряній  гелевій  кульці).               Снігуронька. Ой, ой. Все вітре, припини. Добрий день, малята,  впізнали мене?
 Так, я Снігуронька. Прилетіла до вас на хмаринці, а холодні вітри мені допомогли. 
В своїй зимовій країні почула я про літо, але так і не зрозуміла чого його всі так чекають і люблять, яким воно буває. Ось і прилетіла до вас, щоб ви розповіли мені, що таке літо.      Вихователь. Діти, давайте розкажемо Снігурочці яке літо буває. Що влітку можна робити.                               
Д/гра «Розкажи про літо». 
(Діти під час розповіді використовують сюжетні картинки і виставляють їх на дошку, утворюючи цілісну картину літа).                
Снігуронька. Як цікаво. У  мене зима зовсім  інша. А давайте порівняємо ваше літо з моєю зимою.                       
Лексична гра «Передзвін» 
Вихователь. Взимку люди вдягають теплі куртки, шуби, шапки, а влітку? (сарафани, шорти, майки, панами).  
Вихователь. Взимку на землі сніг, замети, кучугури, а влітку..? (трава, квіти).
 -Взимку з неба падає сніг, а влітку..? (теплий дощик).
 - Взимку мороз, холод, завірюха, а влітку..? (спека, вітерець). 
 - Взимку діти катаються на санчатах, ковзанах, лижах, грають у сніжки, а влітку..? (катаються на велосипеді, самокаті, гойдалці, грають у футбол).
 - Взимку - синичка, горобець, снігур, а влітку..? (ластівка, лелека, жайворон, зозуля,синичка,горобець).
 Снігуронька. Дякую вам, діти. Тепер я зрозуміла, що таке літо і яким воно буває. Але ж мені так хотілося б його побачити. 
Вихователь.  Як нам тобі допомогти? Діти, а чи є така країна, де  завжди літо? (в Африці).  Давайте туди відправимось.                                                         
Снігуронька. А подорожувати ми можемо на моїй хмаринці. Тільки спочатку треба відгадати на що схожі її подружки, що пливуть по небу. Подивіться на них уважно, що вони вам нагадують?                              
 Вправа «На що схожа хмаринка». 
(Діти розглядають хмарки у вигляді силуетів тварин, транспорту, овочів, фруктів, діти відгадують).                                                
Снігуронька.  Молодці, тримайте кожен собі хмаринку (повітряну кульку), виберіть собі силует, який вам найбільше сподобався,  прикріпіть його на хмаринку, і ми  вирушаємо в дорогу.  Ану, вітре, допоможи  нам.  (Звучить музика вітру). 
 Танок місцевих мешканців «Пісня Африка». (відеосюжет).                                                        Вихователь. Яка красива музика. Ось так диво Африка, як тут радісно і тепло. І мешканці привітні. А подивіться тут ще якісь звірі заховалися.  Скажіть, які звірі мешкають в Африці.                                           
 Вправа «Яка тварина заховалася ?» 
(Діти відшукують тварин, вказуючи на їх просторове знаходження у ігровій обстановці).    Снігуронька. Погляньте, в Африці ще багато піску (відкрити басейн із піском). 
Давайте з ним пограємось. А чи можемо ми тут зараз гратися? (в піску – цвяхи, булавки, скріпки). Що тут лежить? Яку небезпеку становлять ці предмети? Що нам допоможе швидко та безпечно все зібрати? (магніт).                      
 Експериментальна діяльність.  
 Вихователь. Діти за допомогою магнітів прибирають залізні предмети з піску.  
Ось тепер ми можемо привітатися з пісочком.                               
Вправа «Здрастуй, пісочку!»  
Вихователь. Давайте привітаємось спочатку одним пальчиком, потім однією долонькою, а тепер двома долоньками. 
Що ви відчуваєте, пісок який? (прохолодний, гладенький, м’який). 
Наберіть пісок у кулачок, міцно стисніть і поступово розжимайте. На що це схоже? (дощ, водоспад, душ, пісочний годинник). 
А в Африці живуть павуки? Давайте пальчиками покажемо як бігають павуки. 
А змії живуть? Одним пальчиком покажіть як повзають змії. 
Знаєте як змії згортаються у клубок? Покажіть однією рукою, двома руками одразу. Занурте руки глибоко у пісок (знаходять маленькі мушлі). 
 Вправа «Про що розкаже  мушля» (діти складають речення з власного досвіду). Вихователь. Які мушлі на дотик? (гладенькі, прохолодні). 
 А що могла бачити ця мушля? (мешканців океану, птахів, пальми). 
Чим вона може пахнути? (океаном, сіллю, водоростями). 
А що вона могла чути? (плескіт хвиль, гомін птахів, як трубить слон). 
А чи знаєте ви, що відбудеться, коли прикласти мушлю до вушка? (можна почути шум моря чи океану). 
Давайте з вами перевіримо чи дійсно це так.  
Релаксація (діти прикладають мушлі до вух,лунає аудіозапис «Шум моря»). 
Вихователь. Давайте викладемо з них гірку. 
(Діти обережно накладають мушлі одна на одну). 
(На воді з’являється корабель з тваринами). 
Снігуронька. Подивіться, діти, хтось загубився в океані.  (відеосюжет). 
Які тут звірі, назвіть (жираф, носоріг,леопард, зебра, слон, бегемот). 
Може ми їх врятуємо, перенесемо на сушу, у пісок. 
(Перед екраном на підлозі з’являється іграшковий корабель з тваринами для ігор у піску). Вправа «Африка в пісочниці» 
(діти розташовують звірів у піску, будують їм домівки, грають). 
 Снігуронька. Тепер я зрозуміла і побачила яке воно справжнє літо. Дякую вам, але мені вже час повертатися. Вітер, допоможи.(звучить запис  вітру, Снігуронька відлітає). Вихователь. А нам з вами треба повертатися до дитячого садка. 
Беріть свої хмаринки і полетіли.  ( звучить музика). 
Вихователь. Ось ми і вдома. Тепер я вам пропоную все, що вам сподобалось, що ви бачили, відобразити у своїх роботах, а допоможе вам в цьому пісок.  (варіативне  малювання  на вологому, сухому піску, на дзеркалі, на склі та кольоровим  піском  з  трафаретами).  


Творчі ігри з казками.  

 Створення казки «Червона Шапочка» 

(по-новому) 

Мета: спонукати  дітей до прояву  ініціативи і творчості  у викладі  змісту    добре  знайомої  казки,  вправляти  в  логічному  її  викладі;  викликати почуття радості і гордості від процесу творчості; розвивати увагу, уяву, дрібну моторику рук, сенсорні еталони, тактильні відчуття; виховувати охайність, повагу до праці інших, товариськість, рішучість, самостійність.  
План-конспект заняття. 
Провести невелику вікторину «Вгадай казку». 
Останній уривок прочитати з казки «Червона шапочка».
 Запитати: «Що відбулося б з казкою, якби в ній з’явилися нові герої, наприклад: лисиця, ведмідь або заєць, а бабуся була чарівницею?» 
Запропонувати скласти казку «Червона шапочка» по-новому, розіграти її в пісочниці. 

Створення казки з використанням прийому поєднання сюжетів двох добре знайомих казок. 

Мета: вчити дітей розв’язувати складні мовні завдання творчого характеру, зберігати у своєму творі основну структуру сюжету. 
 План – конспект заняття 
Запропонувати дітям назвати свої улюблені казки. 
Визначити, чим відрізняються казкові події від реальних. 
Викликати в дітей бажання скласти нові казки. 
Розділити групу на дві підгрупи. 
Першій запропонувати подумати, що буде, якщо дві казки («Снігуронька» і «Сніжна королева») об’єднати в одну, а другій – скласти нову казку, об’єднавши казки «Івасик-Телесик» і «Гуси-лебеді». 
Діти обговорюють зміст нових казок, розігрують їх у пісочницях. 

Колективне створення дітьми своєї казки із самостійно вигаданими героями й сюжетом. 

Мета: викликати в дітей інтерес до словесної та мовної творчості, активізувати самостійне мислення. Розвивати  зв’язне  мовлення. 
План-конспект заняття. 
 Запропонувати дітям разом скласти зовсім нову казку про героїв, яких вони придумають самі. 
Запитати, про кого б діти хотіли скласти казку, якими за характером будуть їхні герої, і, з огляду на це, придумати їм імена. 
Далі вся група дітей обговорює сюжет, вирішує, де відбуватиметься історія, з чого починається казка (слід згадати, з яких слів зазвичай починаються казки), що відбудеться з головним героєм, хто прийде йому на допомогу, чим закінчиться казка. (казка розігрується у пісочниці). 

Коментарі

Дописати коментар