Педагогічні інноваційні технології


Педагогічна технологія - це цілеспрямована система. Ми звикли до визначення мети навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освітньої і виховної мети (Ю. Бабанський). Останнім часом особлива увага приділяється розвиткові творчих здібностей учнів. Найбільш поширеним є когнітивний та гуманістичний підходи. Інноваці́йні техно́логії — радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами (Вікіпедія)

Які інноваційні технологи застосовуються в ЗДО? 

        На сьогоднішній день освітніх технологій, застосовуваних у дитячих садках нашої величезної батьківщини, налічується більше сотні. 
         Серед них пильну увагу слід приділити: 
- здоров'язберігаючих технологіям; 
- технологіям, які належать до проектної діяльності; 
- технологій, що використовуються в проектній діяльності; 
- інформаційно-комунікаційним технологіям; 
- технологіям, орієнтованим на кожну окрему особистість (особистісно-орієнтовані) ; 
- так званим ігровим технологіям.

Яким вимогам повинні відповідати педагогічні технології? 

          Фахівці стверджують, що інноваційні технології в ДНЗ впроваджувати не тільки можна, а й треба. Проте слід враховувати, що до педагогічних технологій, застосовуваним в освітньому процесі дітей дошкільного віку, пред'являється кілька суворих вимог. 
До них відносяться: 
Концептуальність, що припускає, що виховний процес повинен ґрунтуватися на певній наукової концепції. 

Системність - вимога, що передбачає, що технологіям необхідно володіти всіма ознаками, характерними для системи. Тобто вони повинні бути цілісними, логічними, а складові їх елементи - взаємопов'язаними
Керованість - вимога, під яким мається на увазі, що педагогічному колективу повинна бути забезпечена можливість ставити перед собою певні цілі, планувати процес навчання, по ходу роботи коригувати ті чи інші моменти.

 Відтворюваність - вимога, відповідно до якого технологія повинна бути однаково ефективна незалежно від особистості педагога, що застосовує її на практиці. Сучасні освітні технології в ДНЗ в обов'язковому порядку повинні відповідати всім перерахованим вище пунктам.

 Перелік інноваційних технологій та методик у галузі дошкільної освіти.


Коментарі

Дописати коментар