ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ «КАЗКОВІ ЛАБІРИНТИ ГРИ» (авт. В. В. ВОСКОБОВИЧ)

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
«КАЗКОВІ ЛАБІРИНТИ ГРИ»
 (авт. В. В. ВОСКОБОВИЧ) 

                      Технологія «Казкові лабіринти гри» (технологія інтенсивного розвитку інтелектуальних здібностей у дітей трьох-семи років) – система поетапного включення авторських розвиваючих ігор в діяльність дитини з поступовим ускладненням навчального матеріалу. Ігри, які розробив В.В. Воскобович, розвивають пам’ять, фантазію, сприйняття, логічне і творче мислення, мову. За допомогою цих ігор здійснюється інтелектуально-творчий розвиток дітей, психологічна, спеціальна підготовка до школи. Дана технологія – це використання авторських ігор в системі їх постійного та поступового ускладнення («по спіралі»). Включення ігор визначається віковими особливостями дитини. 

            Гра плюс казка.
 Першим принципом технології «Казкові лабіринти гри» є ігрове навчання дітей дошкільного віку. Ідея розвитку дітей в грі не нова. Нове тут те, що майже весь процес навчання дитини дошкільного віку реально вишиковується в грі. Технологія «Казкові лабіринти гри» – це ігрова форма взаємодії дорослого і дітей через реалізацію певного сюжету (ігри і казки). При цьому освітні завдання включені в їх зміст. Розвиваючі ігри роблять навчання цікавим заняттям для малюка, знімають проблеми мотиваційного плану, народжують зацікавленість до набутих знань, вмінь, навиків. Використання розвиваючих ігор в педагогічному процесі дає змогу перебувати навчальну діяльність: перейти від звичних занять з дітьми до пізнавальної ігрової діяльності, організованої дорослими або самостійної.  Забарвлене доброзичливими емоціями спілкування з дорослими в грі, виконання цікавих ігрових завдань, яскраве, різнобарвне оформлення ігрових посібників, робить перебування дитини в дошкільному закладі радісним. Додаткову ігрову мотивацію створюють і методичні казки. У їх сюжет органічно вплітається система питань, завдань, вправ, завдань. Дуже зручно – читаєш казку, дитина  її слухає і по ходу сюжету відповідає на питання, вирішує завдання, виконує завдання. Казки в технології «Казкові лабіринти гри» - авторські. 
         «Казкові лабіринти гри» - є чисто ігровою технологією (авторські казки; велика кількість предметних ігор, які направлені на різні аспекти дитячого розвитку – математика, конструювання, підготовка до читання; загальні ігри дітей та дорослих), і це є особливістю.  
        Інтелект 
       Другим принципом технології «Казкові лабіринти гри» є будування такої дитячої ігрової діяльності, в результаті якої розвиваються психічні процеси, увага, пам’ять, уява, мислення, мова. Постійне та поступове ускладнення ігор («по спіралі») дозволяє підтримувати діяльність дитини в зоні оптимальної складності. Інтенсивному розвитку сприяє і продуктивна
діяльність, яка створюється  в «зоні найближчого розвитку». В кожній грі діти набувають якогось «предметного» результату.
                 Не випадково багато уваги приділяється розвитку інтелекту дітей дошкільного віку. Як правило, розвивають вербальний інтелект, тобто «набутий». Мама читає дитині книжку, розглядає з нею енциклопедії, водить її в музеї. В результаті дитина багато знає, багато про що чула. Таких дітей педагоги називають «натасканими». Але в цій бочці меду є ложка бруду. Немає гарантії, що ці діти будуть надалі добре вчитися. В них може бути погано розвинутий невербальний інтелект, тобто «вроджений». Що таке вроджений інтелект? Це психічні процеси уваги, здатність до аналізу, синтезу, сформованість причинно-наслідкових зв’язків, мілка моторика, пам’ять. Психологи говорять, що розвивати вроджений інтелект складно. Ігри В.Воскобовича в першу чергу направлені на їх розвиток, і одним з положень технології «Казкові лабіринти гри» є розвиток, а саме, невербального інтелекту у дітей. Творчість Ще одним принципом технології «Казкові лабіринти гри» є ранній творчий розвиток дітей дошкільного віку. Гра створює умови для прояву творчості, стимулює розвиток творчих здібностей дитини. Дорослому залишається лише використовувати цю природну потребу для поступового залучення дітей до складніших і творчих форм ігрової активності.
              Способи реалізації технології «Казкові лабіринти гри». Особливості технології такі, що не треба перебудовувати роботу установи, ламати звичний устрій і вибудовувати новий. Технологія органічно вплітається у вже звичний ритм життя і освітні завдання програми, що реалізовується. Єдині труднощі, з якими стикається педагог, – це стереотипи власної поведінки. Гра не передбачає в стосунках дорослий – дитина домінування  дорослого над дитиною; вона диктує партнерські стосунки.
Мета технології. 
1. Розвиток у дитини пізнавального інтересу, бажання і потреби пізнати нове.
2. Розвиток спостережливості, дослідницького пошуку в навколишній діяльності.
 3. Розвиток уяви,  креативного мислення (бачити звичайний об’єкт під новим кутом зору).
4. Гармонійний збалансований розвиток дітей.
5. Формування базисних уявлень (математичних, про навколишній світ, мовних навичок).
Ігровий матеріал націлює на три напрямки роботи з дітьми:
 1- етап – вибір гри,  відповідно інтересам, можливостям дітей.
 2- етап – підбір відповідних завдань.
 3- етап – поступове використання всіх ігор, які входять в комплект.

Спрямування технології (завдання): 
1. Ознайомити дітей з геометричними фігурами, закріпити кольори.
2. Вчити утворювати геометричні фігури на Геоконті, двохколірному квадраті.
3. Вчитись орієнтуватись на площині. Поняття: посередині, між, над, правий, лівий кут, правий лівий, нижній кут.
4. Розвивати уяву, пам’ять під час викладання предметів (будинок, стіл, цукерка, літак, човник).           В технологію включені такі розділи: «Розвиваючі ігри», «Ігрові навчаючі засоби», «Педагогічні рекомендації для вихователів і батьків дошкільників» і додатки: «Розподілення програмою змісту в іграх», «Зразки конспектів занять з дітьми». Роботу за технологією інтенсивного розвитку інтелектуальних здібностей у дітей «Казкові лабіринти гри» можна починати з будь-якого віку дошкільного дитинства. Технологія «Казкові лабіринти гри» є багатофункціональною та різноплановою, охвачує достатньо широкий віковий діапазон, допомагає дітям та дорослим реалізувати творчий потенціал і сприяють розвитку інтелектуальних здібностей.

     На першому етапі дошкільники за допомогою обстежень знайомляться з кольором, формою, засвоюють деякі уявлення.
    На другому етапі – за допомогою образу запам’ятовує поняття, символи.
    Наступний етап – знайомство із закономірностями, принципами взаємодії (збільшення, додавання, трансформація), планування своїх дій. Постійне ускладнення ігор дозволяє підтримувати дитячу діяльність в зоні оптимальної складності. Таким чином, реалізується принцип потенційного розвитку дитини. Всі ігри об’єднуються в комплекти по принципу поступового і постійного ускладнення. Таким чином, запропонована комбінація ігор представляє собою систему і передбачає інтенсивний розвиток у дитини уваги, пам’яті, уяви, мови, логічного і творчого мислення. Інтегративно здійснюється математична підготовка дошкільників, ознайомлення їх з оточуючим світом, розвивається мова, зображувальне уміння та навики. Технологія включає ігри за допомогою яких можна підготувати дитину до оволодіння таким важливим процесом, як навчання. Застосування запропонованої системи ігор в навчально-виховній діяльності допомагає не тільки сформувати у дітей знання, уміння, навики, але перш за все, сприяє творчому розвитку особистості дитини-дошкільника.
           Використання ігрової технології в педагогічному процесі, коли вся навчальна робота будується на основі ігрової діяльності дошкільнят, створює умови для проявлення творчого відношення педагогів до своєї роботи, знімає психологічні стереотипи.

Коментарі