Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв.

                 Особистісний розвиток дитини засобами 
                       взаємодії різних видів мистецтв.
         Суть технології. Ця технологія залучає дитину до творчого пошуку, розвиває її        
                                              здібності, творчий потенціал. 


   Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку
           в педагогічному процесі дошкільного
                        навчального закладу.
                Суть технології. Відбувається самоствердження дитини в найбільш значущій
 для неї сфері поліхудожньої  діяльності (музичної, хореографічної, театралізованої,  образотворчої).Коментарі