Нормативний путівник на 2021/2022 навчальний рік

 Нормативний путівник

на 2021/2022 навчальний рік

 

Законодавство змінюється постійно.

Візьміть із собою в подорож новим

навчальним роком цей путівник.

З ним не заблукаєте в нормативній базі.

Зручно ж, коли все напохваті!
Організаційні питання

Закон України «Про дошкільну освіту»

 

Збірник нормативних документів щодо роботи закладів освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)


Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів», прийнятий наказом ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 01.07.2020 № 144


Постанови КМУ:

·         «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800

 

·         «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 530

 

·         «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 № 684


·         «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305» від 27.01.2021 № 86 (зміни до Положення про заклад дошкільної освіти)

Постанова Головного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіт на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)» від 25.08.2021 № 8

 

Накази МОН:

·         «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 від 16.03.2020 № 406

 

·         «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти» від 16.04 2018 № 372


Листи МОН:

·         «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році» від 09.08.2021 № 1/9-484

 

·         «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» від 19.04.2018 № 1/9-249

 

·         «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2017 № 1/9-546

 

·         «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» від 07.07.2021 № 1/9-344

 

·         «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» від 10.08.2021 № 1/9-406Організація харчування

Постанови КМУ:

·         «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 24.03.2021 № 305

·          

·         «Про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 28.07.2021 № 786

 

·         «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305» від 18.08.2021 № 871

 

Листи:

·         МОН «Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб» від 22.01.2021 № 1/9-50

 

·         МОЗ щодо виконання норм харчування від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21

 

·         МОН, МОЗ «Щодо окремих питань організації харчування у 2021–2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти» від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21


·         Мінекономіки «Щодо договорів про закупівлю у сфері організації харчування у закладах освіти» від 29.07.2021 № 3304-04/39136-06Приймання, переведення, вибуття дітей

Наказ МОН «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

 

Лист МОН «Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» від 10.04.2019 № 1/9-235Освітній процес

Накази МОН:

·         «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти» від 23.04.2018 № 414

 

·         «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» від 19.12.2017 № 1633

 

·         «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015 № 446

 

·         «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція» від 12.01.2021 № 33

 

Листи МОН:

·         «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» від 25.06.2020№ 1/9-348

 

·         «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини» від 16.06.2020 № 1/9-328

 

·         «Про застосування державної мови в освітньому процесі» від 17.09.2019 № 1/9-581  «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» від 12.12.2019 № 1/9-766


·         «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» від 12.12.2019 № 1/9-765


·         «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480

 

·         «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти» 16.03.2021 № 1/9-148

 

·         «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» від 09.12.2019 № 1/9-750Безпека життєдіяльності

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні» від 24.12.2019 № 948/2019

Накази МОН:

·         «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» від 16.05.2019 № 659

 

·         «Про затвердження примірного тематичного плану та примірної програми навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності» від 31.02.2019 № 97


·         «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.2017 № 1669

 

·         «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» від 15.08.2016 № 974

 

Лист МОН «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» від 14.02.2019 № 1/11-1419  Внутрішня система забезпечення якості освіти

 

Наказ Державної служби якості освіти України «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» від 30.11.2020 № 01-11/71

Порадник «Як створити внутрішню систему забезпечення якості освіти»

Матеріали для скачування:

·         Zbirnyk_documentiv.pdf 21740 КБ

 

Коментарі